Airbus opublikował wyniki za 2021 rok

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
17 lutego 2022 15:56
Airbus opublikował wyniki za cały rok obrotowy 2021. Airbus dostarczył w ub.roku 611 samolotów. Przychody wyniosły 52,1 mld euro a zysk operacyjny raportowany 5,3 mld euro.
Reklama

- 2021 był rokiem transformacji, w którym nasza uwaga przesunęła się ze stawiania czoła skutkom pandemii w kierunku reakcji na ożywienie i wzrost. Dzięki wysiłkom naszych pracowników, klientów i dostawców osiągnęliśmy niezwykłe wyniki w ciągu całego roku. Zawdzięczamy je większej liczbie dostarczonych samolotów komercyjnych, dobrym wynikom działów śmigłowcowego oraz wojskowego i przestrzeni kosmicznej, a także dążeniom na rzecz ograniczenia kosztów i zwiększenia konkurencyjności. Rekordowy dochód netto i wysiłki zmierzające do umocnienia pozycji gotówkowej netto pozwalają nam zaproponować przywrócenie w przyszłości wypłaty dywidendy. Zarazem nadal inwestujemy w priorytety strategiczne oraz transformację firmy - powiedział Guillaume Faury, prezes Airbusa.

Airbus zdobył w minionym roku zamówienia brutto na 771 samolotów komercyjnych (2020: 383 samoloty), a zamówienia netto (po anulacjach) sięgnęły 507 samolotów (2020: 268 samolotów). Firma otrzymała pierwsze zamówienia na frachtowiec A350F, co potwierdziło zainteresowanie klientów nowym programem. Na 31 grudnia 2021 r. firma miała do zrealizowania zamówienia na 7082 samoloty komercyjne (na koniec 2020 r.: 7184 samoloty). Airbus Helicopters otrzymał zamówienia netto na 414 wiropłatów (2020: 268 maszyn), wśród których znalazły się kontrakty na 52 egzemplarze H160, z tego 30 stanowiła pierwsza partia maszyn w wersji militarnej H160M dla francuskiego programu Joint Light Helicopter. Wartość zamówień Airbus Defence and Space wzrosła do 13,7 miliarda euro (2020: 11,9 miliarda euro). Wśród zawartych umów znalazły się istotne kontrakty wojskowe dotyczące wsparcia eksploatacyjnego dla flot niemieckich i hiszpańskich Eurofighterów, a także kontrakty eksportowe na samoloty transportowe C295, A330 MRTT i A400M.


Całościowa (roczna) wartość nowych zamówień wzrosła do poziomu 62 mld euro (2020: 33,3 mld), a skonsolidowany portfel zamówień na 31 grudnia ub. r. wyceniono na 398 mld euro (koniec 2020 r.: 373 mld). Wzrost wartości portfela zamówień odzwierciedla głównie umocnienie dolara amerykańskiego. Skonsolidowane przychody wzrosły o 4% do 52,1 mld euro (2020: 49,9 mld euro), co z kolei firma zawdzięcza głównie większej liczbie dostarczonych samolotów komercyjnych, przy czym wynik ten obniżyły mniej korzystne kursy walut. Airbus dostarczył w sumie 611 samolotów cywilnych (2020: 566 samolotów), w tym 50 A220, 483 rodziny A320, 18 A330, 55 A350 i 5 A380.

Przychody generowane przez działalność oddział samolotów komercyjnych Airbusa wzrosły o 6 procent, w dużej mierze dzięki większym dostawom w porównaniu ze sprzedażą w 2020 r. Fabryki Airbus Helicopters dostarczyły klientom 338 maszyny (2020: 300 sztuk), w tym pierwsze egzemplarze H160. Roczne przychody AH wzrosły o 4 procent, odzwierciedlając rozwój działalności usługowej i większe dostawy. Z kolei przychody Airbus Defence and Space spadły o 2 procent, głównie za sprawą mniejszej sprzedaży samolotów wojskowych, co częściowo zrekompensowały większe przychody działu systemów kosmicznych. Firma przekazała klientom w 2021 roku osiem transportowców A400.

Skonsolidowany i skorygowany EBIT (zysk operacyjny, czyli przed odliczeniem podatków i odsetek) – alternatywna miara wyników i kluczowy wskaźnik obejmujący bazową marżę biznesową poprzez wykluczenie istotnych obciążeń lub zysków spowodowanych zmianami w rezerwach, restrukturyzacją lub wpływem na kursy walutowe, a także zyski/straty kapitałowe ze zbycia i przejęcia przedsiębiorstw – wyniósł 4 865 milionów euro (2020: 1 706 mln euro). Skorygowany EBIT związany z działalnością sektora samolotów komercyjnych Airbusa wzrósł do 3 570 mln euro (2020: 618 mln), głównie dzięki zwiększeniu dostaw i staraniom na rzecz ograniczenia kosztów i poprawy konkurencyjności.

Mimo skomplikowanej sytuacji rynkowej produkcja samolotów komercyjnych przebiega zgodnie z ogłaszanymi planami. Airbus zamierza zwiększyć tempo produkcji maszyn z rodziny A320, tak by do lata 2023 r. osiągnąć poziom 65 egzemplarzy miesięcznie. Spółka kontynuuje ograniczanie ryzyk produkcyjnych, w szczególności poprzez zapewnienie że wszystkie zaangażowane linie montażowe będą gotowe do produkcji A321. W kwestii tempa produkcji maszyn z rodziny A320 po 2023 r. Airbus nadal dokonuje stosownych ocen i współpracuje z dostawcami, aby umożliwić ewentualny wzrost do wskaźnika ponad 65 samolotów na miesiąc.

Skorygowany EBIT Airbus Helicopters wzrósł do 535 mln euro (2020: 471 mln), głównie dzięki usługom i kontroli kosztów. Skorygowany EBIT w Airbus Defence and Space wzrósł do 696 mln euro (2020: 660 mln), co odzwierciedla skutki działań na rzecz dalszej redukcji kosztów. W programie A400M kontynuowano działania rozwojowe dotyczące uzyskania nowych zdolności operacyjnych. Działania w tym obszarze postępują w ścisłej współpracy z klientami.

Skonsolidowane własne wydatki na badania i rozwój sięgnęły 2 746 mln euro (2020: 2 858 mln). Skonsolidowany EBIT (raportowany) wyniósł 5 342 mln euro (2020: -510 mln euro), w tym korekty sięgnęły +477 mln euro netto.

Wspomniane korekty objęły:

● +274 mln euro związane z programem A380, z czego +84 mln euro przypadło na IV kwartał;
● +122 mln euro zysku ze sprzedaży w IV kwartale jednej nieruchomości we Francji;
● -212 mln euro związane z A400M, z czego -209 mln euro przypadło na IV kwartał;
● -38 mln euro strat z tytułu różnic kursowych i przeszacowania bilansu, z czego +127 mln euro w IV kwartale;
● +331 mln euro pozostałych korekt, w tym głównie około 200 mln z rozwiązania rezerw związanych z planem restrukturyzacji oraz płatnościami dostawców. W IV kwartale zaksięgowano +285 mln euro.

Wynik finansowy wyniósł -315 mln euro (2020: -620 mln euro). Odzwierciedla on głównie wynik odsetkowy netto w wysokości -246 mln euro oraz aktualizację wyceny instrumentów finansowych i niektórych inwestycji kapitałowych. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4.213 mln euro (strata netto w 2020 r.: -1 133 mln), a skonsolidowany zysk na akcję wyniósł 5,36 euro (strata netto w 2020 r.: -1,45 euro).

Skonsolidowane wolne przepływy pieniężne przed fuzjami i przejęciami oraz finansowaniem klientów wyniosły 3 515 mln euro (2020: -6 935 mln euro), co stanowiło rezultat ograniczenia zasobów gotówki i zmniejszenia kapitałów, głównie napędzanych poprawą stanu zapasów. Skonsolidowane wolne przepływy pieniężne wyniosły 3 511 mln euro (2020: -7 362 mln euro).

Na 31 grudnia 2021 r. zasoby gotówki (brutto) w dyspozycji Airbusa sięgnęły 22,7 mld euro (na koniec 2020 r.: 21,4 mld), a skonsolidowana pozycja gotówkowa netto 7,6 mld euro (na koniec 2020 r.: 4,3 mld). Płynność spółki pozostaje silna i na koniec roku wyniosła 28,7 mld euro. Na dorocznym walnym zgromadzeniu w 2022 r. Rada Dyrektorów zaproponuje wypłatę dywidendy za 2021 r. w wysokości 1,50 euro na akcję. Termin płatności to 21 kwietnia 2022 r.

Perspektywy

Wytyczne do działalności spółki w 2022 r. nie przewidują zaistnienia nowych zakłóceń w gospodarce światowej, ruchu lotniczym, wewnętrznych operacjach spółki oraz jej zdolnościach do dostarczania produktów i świadczenia usług posprzedażowych. Wytyczne te tradycyjnie nie odnoszą się do ewentualnych fuzji i przejęć.

Na tej podstawie spółka stawia sobie za cel w 2022 roku :

● dostarczenie klientom 720 samolotów komercyjnych;
● EBIT skorygowany o 5,5 mld euro;
● Wolne przepływy pieniężne przed fuzjami i przejęciami oraz finansowaniem klientów w wysokości 3,5 miliarda euro.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama