Rząd zmienia obostrzenia. Jest projekt nowelizacji rozporządzenia

Blanka Flis - Profil Blanka Flis
17 grudnia 2021 13:00
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia covidowego i dotyczy sylwestra, jak i zwolnienia z obowiązkowych testów.
Reklama

Z obowiązkowego testu dla osób wracających spoza strefy Schengen będą zwolnione załogi samolotów i pociągów. Dla pozostałych podróżnych możliwe będzie wykonanie testu na koronawirusa na lotnisku w terminie 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

Nowelizacja rozporządzenia covidowego:

a) reprezentujące szeroko pojęty sektor transportu międzynarodowego, co ma na celu przeciwdziałanie ewentualnemu wystąpieniu istotnych trudności (opóźnień) w realizacji usług międzynarodowego transportu towarów i osób, z uwagi na potencjalny brak wykonania przez pracowników transportu ww. testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, w terminie określonym w § 2a; przepis ten wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie transportu umożliwiając niezakłóconą realizację usług międzynarodowego transportu osób i towarów oraz zobowiązań międzynarodowych w tym obszarze,
 • umożliwiające przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej bez konieczności posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przez osoby:

  a) reprezentujące szeroko pojęty sektor transportu międzynarodowego, co ma na celu przeciwdziałanie ewentualnemu wystąpieniu istotnych trudności (opóźnień) w realizacji usług międzynarodowego transportu towarów i osób, z uwagi na potencjalny brak wykonania przez pracowników transportu ww. testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, w terminie określonym w § 2a; przepis ten wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie transportu umożliwiając niezakłóconą realizację usług międzynarodowego transportu osób i towarów oraz zobowiązań międzynarodowych w tym obszarze,

  b) które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunów tych osób, co jest uzasadnione z uwagi na planowane przeprowadzenie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie a także egzaminu zawodowego w sesji zimowej, która rozpoczyna się 10 stycznia 2022 r.

  c) dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia;

 • umożliwiające wykonanie na lotnisku w terminie 3 godzin od momentu przekroczenia granicy, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, którego negatywny wynik stanowi przesłankę zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, co ma zapewnić płynność ruchu pasażerów na terenie lotnisk, jak również możliwość wykonywania testów przez osoby, o których mowa w § 2a rozporządzenia zmienianego, w różnych miejscach (tj. w kraju, z którego rozpoczyna się podróż, na terenie lotniska przed odprawą graniczną albo na terenie lotniska po odprawie granicznej w terminie 3 godzin od momentu przekroczenia granicy) w celu zmniejszenia ryzyka tworzenia skupisk ludzkich;
 • zapewniające większą wewnętrzną spójność rozporządzenia polegające na doprecyzowaniu przepisu dotyczącego konieczności posiadania negatywnego wyniku testu w kierunku SAR-CoV-2 w sytuacji przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej podczas podróży rozpoczętej z terytorium określonych krajów;
 • polegające na zmniejszenie limitu widzów lub słuchaczy (z 50% do 30% liczby miejsc), którzy są uprawnieni do korzystania z prowadzonej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105) oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) oraz działalności zespołów muzycznych;
 • umożliwiające wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek, klubów nocnych i miejsc do tańczenia w dniu 31 grudnia br. i w dniu 1 stycznia 2022 r., przy zastrzeżeniu zachowania limitu osób mogących korzystać z tej działalności.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama