Barometr lotniska europejskie. Trzeci kwartał 2021 roku

Marek Serafin - Profil Marek Serafin
07 grudnia 2021 09:00
ACI–Europe opublikowało szczegółowe dane za trzeci kwartał 2021. Warto je omówić, gdyż najlepiej pokazują, w jaki sposób układa się sytuacja na europejskim rynku lotniczym - w okresie tak zwanego odbicia wakacyjnego.
Reklama

Ruch w całej Europie był aż o 96,7 proc większy niż rok temu. Jednak kluczowe, jak w całym okresie pandemii jest porównanie z rokiem 2019. Tu spadek ruchu wyniósł aż 43,9 proc z tym, że w krajach EU było to 46 proc, a krajach poza EU tylko 17,6 proc.

Liczba pasażerów - porty europejskie – trzeci kwartał 2021 – w porównaniu z 2020 i 2019 w proc.

Kraje EU+ to 27 krajów EU plus Wielka Brytania, Islandia, Norwegia i Szwajcaria, czyli kraje o specjalnych umowach o transporcie lotniczym z EU. Kraje EU + Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Północna Macedonia, Gruzja, Izrael, Czarnogóra, Federacja Rosyjska, Serbia, Turcja, Ukraina i Uzbekistan. Nie pokazujemy danych narastająco, gdyż sytuacja w pierwszej połowie 2021 i 2020 układała się w sposób mocno zróżnicowany. Pierwszy kwartał 2020 był jeszcze bardzo dobry, a pierwszy kwartał 2021 był fatalny.

W całej Europie, a szczególnie poza-EU nastąpiła dalsza zdecydowana poprawa sytuacji. Wszystkie indeksy, w porównaniu z rokiem 2019 były o kilkanaście, nawet o kilkadziesiąt procent wyższe niż w czerwcu 2021, nie mówiąc już o całej pierwszej połowie roku. Nadal zdecydowanie lepsza była sytuacja na połączeniach krajowych, a musimy przy tym pamiętać, że znaczna część ruchu krajowego, szczególnie w EU, to ruch tranzytowy – kraj/zagranica. Oznacza to, że w odniesieniu do ruchu krajowego, point to point (bezpośredniego) poprawa była jeszcze bardziej znacząca.

Ogólnie, sytuacja wyglądała istotnie lepiej poza EU, gdzie ograniczenia w podróżowaniu były i są znacznie mniejsze. Oczywiście w przypadku podróży międzynarodowych popyt był duszony przez ostre restrykcje nakładane przez prawie wszystkie kraje EU+.

Tabela pokazująca indeksy zmian (w proc.) na najważniejszych rynkach europejskich: trzeci kwartał 2021 do 2019.

Według danych ACI spadek w polskich portach wyniósł 43,1 proc, z tym, że musimy pamiętać, iż nie są tu uwzględnione wszystkie polskie lotniska – patrz dane szczegółowe poniżej.

Wyniki na poszczególnych rynkach zależały od restrykcji obowiązujących szczególnie przy podróżach międzynarodowych. Na przykład w Wielkiej Brytanii, czy też Finlandii spadki były znacznie większe, choć restrykcje zostały złagodzone. Ale także od znaczenia rynku krajowego i możliwości generowania ruchu wakacyjnego. Tu pozytywnymi przykładami są Grecja i Turcja.

Największe huby europejskie: Ruch w trzecim kwartale 2021 oraz zmiana do 2020 i 2019

Tu zastosowaliśmy kategoryzację historyczną. Teraz wszystko stoi na głowie, a przewozy tranzytowe mają wciąż dość małe znaczenie. Nieliczne wyjątki - patrz komentarz poniżej.

Rynek międzynarodowych podróży tranzytowych relatywnie powoli odradzał się. Jednak poprawa była znacznie wolniejsza niż w przypadku ruchu wakacyjno-turystycznego. Indeksy spadku do 2019 były w większości hubów podobne i wahały się w przedziale od 49 proc do 59 proc. Wyjątek na plus to oczywiście Stambuł dzięki ruchowi wakacyjnemu, ale przede wszystkim dużemu ruchowi krajowemu oraz tranzytowemu pomiędzy krajami, w których restrykcje są bardzo łagodne.

Gorsze parametry miał Heatrhrow ze względu na restrykcje brytyjskie oraz ogromne ograniczenia w ruchu z i do USA oraz Monachium, które w znacznym stopniu, obsługuje ruch biznesowy wewnątrz-europejski. A ten rynek jest wciąż w ogromnym kryzysie.

Gdybyśmy zapomnieli o czasach przedpandemicznych to do grupy najważniejszych hubów europejskich na pewno awansowałoby SVO – wyniki patrz poniżej. Oczywiście, w przypadku ruchu międzynarodowego, chodzi tu właściwie tylko o ruch do i z Azji i znacznie mniej znaczący ruch z/do Afryki.

Wybrane bardzo duże i duże porty nie hubowe – Ruch w czerwcu 2021 i narastająco oraz zmiana do 2020 i 2019

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklamadorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy