PPL: Nowy przetarg dla lotniska w Radomiu

Jakub Kolanko - Profil Jakub Kolanko
18 października 2021 07:45
Przedsiębiorstwo PPL ogłosiło przetarg na wykonanie bazy paliw dla lotniska w Radomiu. Termin składania ofert mija w połowie listopada, a wybrany wykonawca będzie miał na swoje zadanie osiem miesięcy.
Reklama

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) ogłosiło przetarg na wykonanie w formule projektuj i wybuduj bazy paliw dla nowo powstającego portu lotniczego w Radomiu – poinformowano w ubiegłym tygodniu. Zamówienie obejmuje także dokumentację wykonawczą oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. PPL przewiduje zorganizowanie aukcji elektronicznej.

PPL wymaga, aby przyszły wykonawca bazy miał co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, posiadał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Przyszły wykonawcy musi dodatkowo wykazać, że ma do dyspozycji projektanta z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kolejnego w specjalności inżynieryjnej drogowej.


Potencjalny wykonawca musi mieć również do dyspozycji kierownika projektu posiadającego wyższe wykształcenie techniczne oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych, dróg, sieci elektroenergetycznych, sanitarnych i telekomunikacyjnych, o łącznej wartości co najmniej 3 mln zł. Niezbędny będzie również kierownik budowy z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także kierownicy robót sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i drogowych z co najmniej dwuletnim doświadczeniem na takich stanowiskach.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ustalono na 15 listopada 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 tys. złotych, a zamawiający może żądać ponadto wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 proc. ceny podanej w ofercie.

Okres obowiązywania umowy ramowej to osiem miesięcy. W przetargu nie dopuszcza się jednocześnie składania ofert wariantowych. Poinformowano także, że zadanie nie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, ale jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.

Fot.: PPL
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama