ZRPL przeciwny drastycznej podwyżce opłat terminalowych na lotniskach regionalnych

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
23 sierpnia 2021 11:18
Związek Regionalnych Portów Lotniczych sprzeciwia się drastycznej podwyżce za nawigację terminalową na lotniskach regionalnych.
Reklama

Zgodnie z otrzymanymi informacjami od przewoźników lotniczych, od 1 stycznia 2022 r. opłaty za nawigację terminalową na lotniskach regionalnych mają wzrosnąć o 70 proc. z kwoty 791 zł do kwoty 1.347 zł / szt. (tj. wzrosną aż o 556 zł). ZRPL nie widzi uzasadnienia dla tak dużego, skokowego wzrostu tych opłat. Jednocześnie wskazuje, że biorąc pod uwagę ogólną liczbą operacji lotniczych w ciągu roku, spowoduje to ogromne, dodatkowe obciążenie kosztowe przewoźników lotniczych, co w konsekwencji przełoży się na wzrost cen biletów lotniczych i może spowodować znaczące zmniejszenie ruchu pasażerskiego.

Kontynuacja podziału stref opłat terminalowych na Lotnisko Chopina w Warszawie i lotniska regionalne, w połączeniu z tak drastyczną podwyżką opłat terminalowych wyłącznie dla tych drugich, jest dla ZRPL nie do zaakceptowania i wprowadza niesprawiedliwy, i naszym zdaniem nieuzasadniony, podział finansowania służb żeglugi powietrznej. Jak wynika z Planu, inwestycje Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie dotyczą wyłącznie lotnisk regionalnych, natomiast koszty inwestycji poniosą wyłącznie przewoźnicy lotniczy (a pośrednio porty regionalne) operujący na tych lotniskach.

Trwająca pandemia COVID-19 zmieniła realia funkcjonowania branży lotniczej w kraju. Kilkumiesięczny zastój w ruchu lotniczym spowodował istotny spadek przychodów wszystkich uczestników rynku i wymaga ponownego zdefiniowania perspektyw jego rozwoju. Tymczasem, jak zauważa ZRPL, planuje się kontynuowanie podziału na dwie strefy opłat i podnosi drastycznie opłaty dla drugiej strefy obejmującej lotniska regionalne, których udział w ruchu lotniczym w skali kraju wynosi ok. 60 proc. Oznacza to, że Lotnisko Chopina znajdujące się w pierwszej strefie i osiągające najlepsze wyniki finansowe w kraju, w żadnym zakresie nie poniesie ciężaru wzrostu opłat terminalowych.

Obecnie linie lotnicze mozolnie odbudowują swoją siatkę połączeń, co może potrwa nawet kilka lat. Tymczasem plany kontynuacji podziału na strefy opłat terminalowych i obciążenie wzrostami kosztów jedynie lotnisk regionalnych, mogą ten proces zahamować, lub w bardziej negatywnym scenariuszu spowodować utratę wielu połączeń lotniczych. W konsekwencji doprowadzi to do ograniczenia dostępności komunikacyjnej mieszkańców poszczególnych regionów. Lotniska regionalne stanowią istotny impuls i wsparcie dla rozwoju regionów. Wsparcie to będzie tym większe, im wyższa będzie dostępność komunikacyjna przejawiająca się liczbą połączeń lotniczych. ZRPL wnosi o przeprowadzenie ponownej analizy kosztowej dla funkcjonowania służb żeglugi powietrznej oraz o ujednolicenie stawek opłat terminalowych dla wszystkich lotnisk użytku publicznego. ZRPL niejednokrotnie już podnosił, że objęcie wszystkich lotnisk użytku publicznego jedną strefą opłat pozwoli tym lotniskom na uczciwą konkurencję, a przewoźnikom lotniczym umożliwi dalszy rozwój sieci połączeń z lotnisk regionalnych.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama