LOT poszukuje dwóch wiceprezesów

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
01 kwietnia 2021 14:13
PLL LOT SA opublikowały ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska dwóch członków zarządu. Chodzi o kluczowe funkcje wiceprezesa ds. handlowych i wiceprezesa ds. operacyjnych.
Reklama

Ogłoszenia o prowadzonym naborze do zarządu LOT-u ukazały się 31 marca br. na stronie internetowej przewoźnika, jak również Polskiej Grupy Lotniczej. Aplikacje można składać do dnia 12 kwietnia 2021 r. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15 kwietnia br. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich zostaną przyjęte i zweryfikowane, pod względem formalnym, zgłoszenia kandydatów oraz odbędzie się kwalifikacja chętnych do kolejnej fazy postępowania. W drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne (w ciągu 14 dni od terminu otwarcia zgłoszeń), po których spółka wyłoni najlepszych kandydatów. Z tych terminów wynika, że nowych członków zarządu LOT-u powinniśmy poznać na początku maja br.


Ogólne wymogi umożliwiające ubieganie się o oba stanowiska nie są zbyt wygórowane. Kandydaci powinni posiadać pełnię praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych. Wobec zgłoszonych nie mogą toczyć się postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Nie mogą być oni też skazani prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie jednej z form umów o świadczeniu pracy. Narodowy przewoźnik wymaga też co najmniej trzech lat doświadczenia w branży lotniczej oraz trzyletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych sprawdzana będzie wiedza niezbędna dla danego stanowiska. Kandydaci na szefa pionu operacyjnego będą musieli wykazać się znajomością zagadnień dotyczących sprawowania nadzoru nad ustalaniem zasad i standardów bezpieczeństwa operacji lotniczych, organizowania operacji lotniczych, krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych, w tym w szczególności w zakresie nadzoru nad wykonywanymi operacjami lotniczymi. Z koeli wiceprezes ds. handlowych zostanie sprawdzony pod kątem znajomości zasad analizy rynku i konkurencji, marketingu i promocji, wiedzy w zakresie sprzedaży oraz znajomości public relations. Kandydaci na oba stanowiska muszą władać językiem angielskim i polskim.


Obecnie funkcję członka zarządu ds. handlowych piastuje Michał Fijoł, który został mianowany na to stanowisko przez radę nadzorczą spółki na początku marca 2016 r. Natomiast członkiem zarządu ds. operacyjnych jest Maciej Wilk, który nadzoruje pion lotniczy narodowego przewoźnika od kwietnia 2017 r. Zapytaliśmy rzecznika LOT-u czy poszukiwanie nowych członków zarządu jest związane z upływem ich kadencji czy może ze złożeniem przez nich rezygnacji.

- W związku z upływem kadencji obecnych członków zarządu ds. handlowych i operacyjnych, Rada Nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. podjęła decyzję o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na wyżej wymienione stanowiska. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej termin składania dokumentów aplikacyjnych, w ramach prowadzonych postępowań, upływa w dniu 12 kwietnia 2021. Przesłuchania kandydatów zaplanowane są na drugą połowę kwietnia 2021. Wyniki postępowania na powyższe stanowiska, zostaną zakomunikowane niezwłocznie po ich rozstrzygnięciu - czytamy w otrzymanej odpowiedzi.

Fot.: Materiały prasowe


Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama