Podróże w czasie pandemii. Do jakich krajów wjedziemy bez problemów. Lista kierunków

Bartosz Woszczyński - Profil Bartosz Woszczyński
04 marca 2021 09:00
1 komentarz
Podróże są obecnie mocno ograniczone przez liczne i często zmieniające się obostrzenia. Dokąd możemy podróżować, gdzie wjedziemy bez kwarantannym, gdzie wymagane są testy? Zestawiamy zasady wjazdu do krajów należących do grona popularnych kierunków wśród Polaków.
ReklamaAby uzyskać więcej informacji, kliknij na wybrany kraj:
 • Czechy - wjazd niedozwolony / testy wymagane / kwarantanna obowiązkowa
 • Słowacja - wjazd dozwolony / test niewymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Niemcy - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Francja - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Austria - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Dania - wjazd niedozwolony / test wymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Szwajcaria - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Wielka Brytania - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Irlandia - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Ukraina - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa*
 • Hiszpania - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Włochy - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa*
 • Grecja - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Czarnogóra - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Turcja - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Egipt - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Portugalia - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Norwegia - wjazd niedozwolony / test wymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Albania - wjazd dozwolony / test niewymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Malta - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Szwecja - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Finlandia - wjazd niedozwolony / test wymagany / kwarantanna obowiązkowa
 • Holandia - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Tanzania (Zanzibar) - wjazd dozwolony / test niewymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Emiraty Arabskie (Dubaj) - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Dominikana - wjazd dozwolony / test niewymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Meksyk - wjazd dozwolony / test niewymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Kenia - wjazd dozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Kostaryka - wjazd dozwolony / test niewymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
 • Stany Zjednoczone - wjazd niedozwolony / test wymagany / kwarantanna nieobowiązkowa
*Kwarantanna wymagana jedynie w przypadku braku negatywnego wyniku testu. Negatywny test całkowicie zwalnia z obowiązku kwarantanny.

W przypadku krajów, do których wjazd jest niedozwolony, przedstawione zostały ogólne zasady dotyczące osób, które na podstawie szczegółowych przepisów mogą przekroczyć granicę tego państwa (na przykład obywatele, służby medyczne itp.).

Czechy

Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (tj. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych). Wyjazdy w celach turystycznych nie są możliwe.

Testy: Wymagane dla przyjeżdżających na okres powyżej 12 godzin jest okazanie negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72 godzin przed wjazdem lub antygenowego wykonanego nie później niż do 24 godzin przed wjazdem.

Kwarantanna: Wymagane poddanie się 5-dniowej kwarantannie, a następnie powtórzenie testu w Czechach.

Wymagania dodatkowe: Należy wypełnić elektroniczny formularz lokalizacyjny.

Wyjątkami od powyższych zasad objęci są kierowcy transportu międzynarodowego, obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 godzin przejeżdżają przez Czechy tranzytem, podróżujący do Czech z pilnych powodów na okres nieprzekraczający 12 godzin, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci w celu wykonywania pracy lub nauki.


Słowacja

Możliwy wjazd do kraju w dowolnym celu po spełnieniu wymagań wjazdowych.

Testy: Przedstawienie wyniku testu nie jest wymagane.

Kwarantanna: Obowiązkowe jest przebywanie w kwarantannie domowej lub w wyznaczonym ośrodku państwowym przez 14 dni. Z kwarantanny zwolnione będą osoby, które po 8 dniach izolacji poddadzą się testowi RT-PCR i okażą negatywny wynik testu.

Wymagania dodatkowe: Osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny muszą się zarejestrować na stronie rządowej najpóźniej w momencie wjazdu do kraju.

Do okazywania wyników testów oraz przebywania na kwarantannie nie są zobowiązane osoby przejeżdżające przez Słowację tranzytem w ciągu 8 godzin. Nie mogą one się zatrzymywać za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacji benzynowej. Z powyższych zasad zwolnieni są między innymi kierowcy międzynarodowi, załogi pociągów i samolotów.

Od godziny 6:00 w dniu 17 lutego 2021 r. osoby wjeżdżające do Słowacji podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej.

Niemcy

Władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej przy wjeździe do Polski. 21 marca 2021 roku Polska została zaliczona do grupy krajów podwyższonego ryzyka związanego z dużą liczbą zakażeń. W związku z tym od tego momentu test musi być wykonywany wyłącznie przed wjazdem do kraju (lub przed podróżą np. samolotem).

Testy: Test musi być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec lub przed wejściem na pokład samolotu/autobusu. Dozwolone są testy PCR, RT-LAMP, antygenowe lub TMA. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 roku życia.

Kwarantanna: Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dotyczy generalnie wszystkich osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze ryzyka. Z 10-dniowej kwarantanny może zwolnić uzyskanie drugiego negatywnego wyniku testu po 5 dniach.

W Niemczech szczegółowe warunki wjazdu regulowane są przez poszczególne kraje związkowe i mogą różnić się od ogólnych warunków opisanych powyżej. W dużej części landów istnieją wyjątki dotyczące między innymi wjazdu dzieci oraz rodziców osób mieszkających na terenie Niemiec oraz zwolnienia z testów i kwarantanny dla pracowników transgranicznych.

Austria

Kierunek bardzo popularny dla miłośników sportów zimowych. W tym roku jednak Austria wprowadziła surowe zasady wjazdowe skutecznie zniechęcające do wjazdu do kraju.

Testy: Wymagane okazanie negatywnego wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego do 72 godzin przed wjazdem do kraju. Możliwe również wykonanie testu najpóźniej 24 godziny po przekroczeniu granicy.

Kwarantanna: Wymagane jest poddanie się 10-dniowej kwarantannie. Kwarantannę można skrócić wykonując dodatkowy test antygenowy lub PCR najwcześniej w piątym dniu izolacji, jeśli da on wynik negatywny.

Osoby regularnie przekraczające granicę z Austrią na przykład w celach zawodowych są zwolnione z obowiązku odbywania kwarantanny, jednak muszą legitymować się negatywnym wynikiem testu, który uprawnia do przekraczania granicy z Austrią przez 7 dni od wykonania.

Francja

Wjazd do Francji jest dozwolony, a obostrzenia dotyczące testów dotyczą wszystkie osoby, które ukończyły 11. rok życia.

Testy: Wymagane jest okazanie przed rozpoczęciem podróży negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed podróżą.

Kwarantanna: Nie ma obowiązku odbywania kwarantanny.

Szczegółowe, mniej restrykcyjne zasady dotyczące testów dotyczą między innymi kierowców zawodowych, zatem osoby mogące kwalifikować się do grup szczególnych powinny zapoznać się z dokładnymi zapisami w przepisach.

Dania

Od 7 lutego br. kraj ten wprowadził zakaz wjazdu poza nielicznymi wyjątkami.

Testy: Wymagane okazanie negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed wejściem na pokład samolotu (lub przekroczeniem granicy, w przypadku podróży samochodem). Następny test należy wykonać na lotnisku po przylocie (lub w ciągu 24 godzin po przekroczeniu granicy, w przypadku podróży samochodem).

Kwarantanna: Obowiązek poddania się 10-dniowej kwarantannie niezależnie od wyników testów uzyskanych przed oraz tuż po przekroczeniu granicy. Najwcześniej w czwartym dniu po wjeździe do Danii można wykonać kolejny test, który w przypadku negatywnego wyniku zwalnia z kwarantanny.


Szwajcaria

Od 8 lutego 2021 roku obowiązują nowe przepisy wjazdowe do kraju.

Testy: Wymagane okazanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu. Testy są obowiązkowe jedynie dla osób przylatujących samolotem.

Kwarantanna: Brak obowiązku kwarantanny.

Od 22 marca br. Polska dołączy do listy krajów o wysokim zagrożeniu epidemicznym, w związku z czym oprócz testu, każdy podróżny będzie zobowiązany poddać się kwarantannie trwającej 10 dni.

Wielka Brytania

Wjazd do Wielkiej Brytanii obwarowany jest rekordowo dużą ilością obostrzeń, jednak granice kraju nie są zamknięte.

Testy: Dla wszystkich osób powyżej 11. roku życia przybywających do kraju samolotem, promem lub pociągiem wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR, LAMP lub antygenowego wykonanego do 72 godzin przed przybyciem. Dodatkowo wszyscy podróżni muszą wykonać testy w drugim oraz ósmym dniu kwarantanny.

Kwarantanna: Wszyscy przybywający zobowiązani są poddać się 10-dniowej kwarantannie niezależnie od negatywnych wyników testów.

Wymagania dodatkowe: Każdy przybywający do kraju zobowiązany jest wypełnić formularz lokacyjny nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem.

Od 15 lutego, wszyscy podróżni zobowiązani są wykonać kolejne testy w drugim i ósmym dniu po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, a testy te nie będą zwalniały z obowiązku 10 dni izolacji. Od powyższych zasad obowiązują wyjątki między innymi dla kierowców, załóg promów czy samolotów oraz pracowników Eurotunelu.


Irlandia

W tym kraju za złamanie obostrzeń dotyczących kwarantanny grozi surowa grzywna, a nawet kara więzienia. Warto więc być na bieżąco i zapoznać się przed wjazdem z aktualnie obowiązującymi zasadami.

Testy: Wymagane okazanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem.

Kwarantanna: Obowiązkowe jest odbycie 14-dniowej kwarantanny pod wskazanym adresem. Z kwarantanny można zostać zwolnionym najszybciej po pięciu dniach w przypadku wykonania dodatkowego testu i otrzymania wyniku negatywnego.

Wymagania dodatkowe: Podróżni zobowiązani są wypełnić Passenger Locator Form.

Ukraina

Przy wjeździe na Ukrainę od cudzoziemców i bezpaństwowców wymagane jest posiadanie przy sobie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz obserwacją w placówce medycznej (kwarantanną).

Testy: Wymagane okazanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do kraju. Alternatywą dla testu jest kwarantanna.

Kwarantanna: Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób, które nie okażą przy wjeździe do kraju negatywnego wyniku testu. Osoby podlegające izolacji mają prawo wykonania testu na Ukrainie w dowolnym momencie po wjeździe, a w przypadku uzyskania negatywnego wyniku, są zwalniane z kwarantanny.

Hiszpania

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską będą musieli poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia.

Testy: Podróżujący z Polski mają obowiązek przedstawić negatywny wynik testu PCR, TMA, LAMP wykonanego w czasie 72 godzin przed przyjazdem do kraju. Dzieci poniżej 6. roku życia są zwolnione z tego obowiązku.

Kwarantanna: Nie ma obowiązku kwarantanny.

Wymagania dodatkowe: Podróżni muszą wypełnić formularz oraz okazać na granicy wygenerowany kod QR.

Obostrzeniami wjazdowymi objęte są również podróże między niektórymi prowincjami, na przykład wjazd na wyspy hiszpańskie z terytorium kontynentalnego.

Włochy

Podróżni mają do wyboru wykonanie testu bądź poddanie się kwarantannie.

Testy: Osoby, które zechcą przedstawić przed wjazdem do kraju negatywny wynik testu, muszą go wykonać w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy metodą testu wymazowego lub antygenowego.

Kwarantanna: Obowiązuje 14 dni kwarantanny dla osób, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu.

Obecne wymogi obowiązując co najmniej do 5 marca 2021 roku.

Grecja

Grecja wprowadziła bardzo surowe obostrzenia, które obecnie skutecznie utrudniają podróżowanie wewnątrz kraju czy wszelki ruch turystyczny.

Testy: Podróżni z Polski mają obowiązek przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed wjazdem do Grecji.

Kwarantanna: Niezależnie od wykonanego testu podróżni mają obowiązek poddania się 7-dniowej kwarantannie.

Wymagania dodatkowe: Przed wjazdem do kraju należy zarejestrować swój pobyt na dedykowanej stronie.

Opisane zasady będą obowiązywały co najmniej do 8 marca br.


Czarnogóra

Do kraju od 1 lipca ub. roku można było podróżować bez żadnych utrudnień. Od 11 marca jednak Czarnogóra wprowadza dodatkowe środki zapobiegawcze w postaci obowiązkowych testów.

Testy: Podróżny musi okazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego maksymalnie 48 godzin przed wjazdem do kraju.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.

Turcja

Dla przeważającej części podróżnych z Polski (ze względu na przybycie do Turcji samolotem) wymagane są testy. Dla osób chętnych do podróży samochodem bądź autobusem warto zaznaczyć, że lądowe granice Turcji z Iranem, Irakiem, Syrią i Armenią pozostają zamknięte. Granica lądowa z Gruzją i Grecją jest zamknięta dla obywateli UE. Obywatele UE udający się do Grecji muszą przejechać przez Bułgarię.

Testy: Podróżni udający się do Turcji samolotem mogą zostać wpuszczeni do samolotu jedynie pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przybyciem do kraju.

Kwarantanna: Obowiązuje jedynie podróżnych przekraczających granicę drogą lądową, którzy nie posiadają negatywnego wyniku testu.

Zasady wjazdowe obowiązują do 1 marca 2021 roku.

Egipt

Ten popularny wśród Polaków kurort utrzymuje takie same zasady wjazdowe od 1 września 2020 roku.

Testy: Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem do Egiptu. Osoby, które nie wykonały testu przed wylotem, mogą go wykonać na lotnisku w Egipcie - dotyczy to lotnisk w Hurghadzie, Marsa Alam, Sharm El-Szejk i Tabie. Testy nie są wymagane od dzieci do 6. roku życia.

Kwarantanna: Obowiązkowa izolacja dla osób, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu wykonanego przed przylotem do Egiptu i będą musiały oczekiwać na wynik testu wykonanego na lotnisku. Negatywny wynik zwalnia z kwarantanny.

Przemieszczanie między gubernatorstwami w kraju zostało ograniczone dla cudzoziemców przebywających w Egipcie na podstawie wizy turystycznej. Przy przekraczaniu granic gubernatorstw Morze Czerwone, Synaj Południowy i Marsa Matrouh podróżni zobowiązani są do przedstawiania negatywnych wyników testów PCR na koronawirusa, wykonanych nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. Co do zasady zorganizowany ruch turystyczny pozostaje ograniczony do trzech gubernatorstw: Morza Czerwonego, Synaju Południowego i Marsa Matrouh.

Portugalia

W sezonie zimowym popularna wśród turystów jest wyspa Madera. W całym kraju obowiązują restrykcje związane z pandemią, jednak wjazd jest dozwolony przy spełnieniu poniższych warunków.

Testy: Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. W przypadku podróżujących na Maderę możliwe jest wykonanie testu po przylocie na wyspę na koszt rządu. Dla przylatujących na Maderę istnieje szereg wyjątków dot. wykonania testów, które warto sprawdzać na bieżąco. Osoby niepełnoletnie oraz te, które w ciągu ostatnich 90 dni przeszły COVID-19 są z nich zwolnione.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie. Obowiązuje izolacja do czasu otrzymania negatywnego wyniku testu w przypadku testów wykonywanych po przylocie na Maderę.

Norwegia

29 stycznia 2021 roku Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają w tym kraju stałego zameldowania. Granice pozostają zamknięte co najmniej do końca lutego br.

Testy: Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed przyjazdem samochodem do Norwegii bądź wylotem samolotu. Podróżni zobowiązani są wykonać kolejny test na przejściu granicznym.

Kwarantanna: Obowiązuje 10 dni kwarantanny mimo okazanych negatywnych wyników testu.

Wymagania dodatkowe: Należy zarejestrować swój wjazd do Norwegii oraz wskazać miejsce odbywania kwarantanny.

Od zakazu wjazdu do Norwegii obowiązują nieliczne wyjątki. Obowiązek testów, kwarantanny oraz rejestracji obowiązuje wszystkie osoby, które zgodnie z norweskimi przepisami mają możliwość przekroczenia norweskiej granicy. Należy jednak mieć na względzie, że zasadą obowiązującą większość osób jest zakaz wjazdu.

Albania

Podróże do tego kraju mogą odbywać się bez zakłóceń.

Testy: Brak obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.

Malta

Od 13 lutego br. obowiązują standardowe na czasy pandemiczne obostrzenia wjazdowe na wyspę.

Testy: Wymagane przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.


Szwecja

Nie ma zakazu wjazdu podróżujących z Polski do Szwecji, nie ma również ograniczeń dotyczących podróży wewnątrz kraju.

Testy: Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu wykonanego maksymalnie 48 godzin od wjazdu.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.

Osoby będące obywatelami Szwecji, mieszkające na stałe w Szwecji, pracownicy sektora transportowego, osoby poniżej 18 roku życia, czy osoby posiadające pilne powody rodzinne są zwolnione z obowiązku wykonania testu przed wjazdem. Wszelkie decyzje dotyczące interpretacji wyjątków są podejmowane przez szwedzkie służby graniczne. Powyższe zasady obowiązują do końca marca br.

Finlandia

Do tego kraju obowiązuje zakaz podróży w celach turystycznych. Możliwy jest przyjazd do Finlandii obywateli, stałych mieszkańców czy ze względu na bardzo istotne okoliczności jak ślub czy pogrzeb.

Testy: Dobrowolnie wykonać można test na 72 godziny przed przyjazdem do kraju lub tuż po wjeździe do Finlandii. Drugi test wykonać można 72 godziny po przekroczeniu granicy.

Kwarantanna: Obowiązuje zalecenie 14-dniowej kwarantanny obowiązującej na dobrowolnej samoizolacji. Z dobrowolnej kwarantanny zwolnić można się poprzez wykonanie dwóch opisanych powyżej dobrowolnych testów z wynikiem negatywnym.

Zasady te obowiązują co najmniej do 18 marca br.

Holandia

Na terenie Holandii obowiązuje między innymi godzina policyjna, a władze kraju odradzają podróży, jeśli nie jest ona niezbędna.

Testy: Należy okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin przed podróżą oraz negatywny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego do 24 godzin przed podróżą. Alternatywnie zamiast dwóch testów można wykonać jeden test PCR na maksymalnie 24 godziny przed podróżą i okazać negatywny wynik.

Kwarantanna: Brak obowiązku kwarantanny, jedynie zalecenie do 10-dniowej izolacji.

Wykonanie testów jest obowiązkowe dla osób powyżej 13 roku życia przybywających do Holandii samolotem, autokarem, pociągiem, statkiem lub promem. Obowiązek wykonania testów nie dotyczy osób wjeżdżających samochodem osobowym. Zasady dotyczące testów zostały zaktualizowane 9 marca br.

Tanzania

Kraj ten, a w szczególności wyspa Zanzibar bije w tym roku rekordy popularności wśród Polaków. Prawdopodobnie ze względu na piękne krajobrazy, gwarantowaną pogodę i brak ograniczeń wjazdowych.

Testy: Brak obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.

Władze Tanzanii informują, że osoby wykazujące symptomy COVID-19 mogą być skierowane na test na koronawirusa, z informacji podróżnych wynika jednak, że nie jest to częsta praktyka.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zasady wjazdu do poszczególnych emiratów mogą się różnić. Obecnie z Polski do ZEA połączenia realizowane są wyłącznie do Dubaju. Z Warszawy liniami Emirates oraz Enter Air, z Katowic liniami Enter Air oraz z Krakowa liniami FlyDubai.

Testy: Wszyscy podróżujący muszą mieć przy sobie wydrukowany negatywny wynik testu PCR wykonany w czasie 72 godzin przed odlotem.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.

Dominikana

Na terenie kraju obowiązuje godzina policyjna. Dominikana wprowadziła bezpłatne ubezpieczenie dla turystów w razie hospitalizacji wynikającej z zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, którego ważność przedłużono do 31.03.2021 roku.

Testy: Brak obowiązku wykonania testu.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.

Wymagania dodatkowe: Podróżni mają obowiązek rejestracji swojego pobytu na stronie rządowej.

Pomimo braku wymogów testów lub kwarantanny, wyrywkowo podróżni, którzy ukończyli 5. rok życia, po przylocie mogą zostać poddani szybkim testom na obecność koronawirusa.

Meksyk

Meksyk jest kolejnym krajem z bardzo liberalnymi zasadami wjazdowymi.

Testy: Brak obowiązku wykonania testu.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.

Wymagania dodatkowe: Należy uzupełnić formularz oraz wygenerować kod QR.

Kenia

Popularna afrykańska destynacja wśród Polaków gwarantująca letnią pogodę w czasie zimy oraz umożliwiająca podróże turystyczne.

Testy: Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 96 godzin przed podróżą.

Kwarantanna: Brak obowiązku kwarantanny, jeśli przedstawi się negatywny wynik testu i nie ma się objawów choroby COVID-19.

Wymagania dodatkowe: Należy wypełnić formularz oraz wygenerować kod QR.


Kostaryka

Wjazd do kraju jest w pełni dozwolony. Podróżny powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne ważne na całym terytorium Kostaryki przez planowany okres pobytu, gwarantujące pokrycie kosztów leczenia związanych z COVID-19 w wysokości co najmniej 50 tys. USD oraz minimum 2 tys. USD na zakwaterowanie w przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub zmiany planów podróży.

Testy: Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu.

Kwarantanna: Brak obowiązku poddania się kwarantannie.

Wymagania dodatkowe: Podróżni powinni wypełnić kartę zdrowia na 48 godzin przed podróżą.

Stany Zjednoczone

Wjazd do Stanów Zjednoczonych jest zakazany. Wyjątek stanowią osoby będące między innymi obywatelami USA, stałymi rezydentami czy będące członkami rodziny takich osób. W związku z tym wyjazd turystyczny w większości przypadków nie będzie możliwy. Osoby, które mogą wjechać na teren USA podlegają poniższym zasadom.

Testy: Wymagane okazanie negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 3 dni przed dniem wylotu.

Kwarantanna: Nie jest wymagana.

Zasady te obowiązują do odwołania.


Powyżej zestawione zostały zasady wjazdowe do wybranych krajów bazując na informacjach pozyskanych ze stron rządowych (polskich oraz zagranicznych). W przypadku części państw obowiązujące zasady wjazdowe mogą się różnić w zależności od regionu. Ponadto pełne listy wyjątków (osób zwolnionych z niektórych zasad) należy sprawdzać w oficjalnych dokumentach regulujących przepisy. Wszystkie przedstawione informacje są ważne na dzień 3 marca 2021 roku, a w związku z dynamiczną sytuacją mogą one zostać zmienione w dowolnej chwili. Przed podróżą do danego kraju polecamy zapoznać się z warunkami wjazdowymi na stronach rządowych, a powyższe wiadomości traktować jedynie orientacyjnie.
Reklama

Ostatnie komentarze

shadi001 2021-03-09 13:52   
shadi001 - Profil shadi001
Madziarów i Gruzinów na liście nie widzę, a to są popularne kierunki wśród Polaków. Sugestia o uzupełnieniu, bardzo dobrej listy. ;-)
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama