Komisja Europejska zaakceptowała pakiet pomocowy dla LOT-u

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
22 grudnia 2020 16:06
Komisja Europejska i Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zaakceptowały pakiet pomocowy dla LOT-u w wysokości 2,9 mld PLN. Składa się on z pożyczki w kwocie 1,8 mld PLN oraz podwyższenia kapitału zakładowego o 1,1 mld PLN.
Reklama
Całkowity budżet programu wsparcia LOT-u wyniesie maksymalnie 2,94 mld zł. Przewoźnik ma skorzystać z dwóch narzędzi pomocy publicznej. Po pierwsze z pożyczki Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w wysokości 1,8 mld zł. Po drugie z dokapitalizowania w wysokości nieprzekraczającej 250 mln euro, czyli ok. 1,14 mld zł. Program będzie finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dokapitalizowanie) oraz ze środków pozyskanych w drodze emisji obligacji na realizację rządowych tarcz przeciw pandemicznych (pożyczka PFR).

- Głównym kosztem działalności linii lotniczych są opłaty leasingowe za samoloty, które wnoszone są do zagranicznych instytucji finansowych. W związku z kryzysem wynegocjowaliśmy ich znaczącą obniżkę tak, abyśmy mogli wystąpić pomoc publiczną, a następnie jak najszybciej wypracować jej zwrot – mówi Rafał Milczarski, prezes LOT-u.


Liczba akcji którą obejmie Skarb Państwa (SP) w wyniku dokapitalizowania zostanie ustalona w oparciu o wartość rynkową LOT-u, wycenioną przez niezależnego audytora. LOT ma zawrzeć ze SP umowę inwestycyjną, choć nie ma to większego znaczenia, bowiem wszystkie akcje LOT-u i tak są we władaniu SP, który jest jedynym akcjonariuszem właściciela LOT-u, czyli Polskiej Grupy Lotniczej.

Pożyczka PFR ma zostać wykorzystana do pokrycia luki płynnościowej i zapewnienia finansowania bieżącej działalności LOT-u, co jest zgodne z zadaniami Funduszu, który ma zapobiegać lub łagodzić skutki sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się COVID-19. Pożyczka PFR zostanie uruchomiona po dokapitalizowaniu LOT-u w jednej lub kilku transzach, nie później niż do 31 stycznia 2021 r.

Termin spłaty pożyczki PFR wyniesie maksymalnie sześć lat od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2026 r. Spłata czterech rat kapitałowych w równych rocznych częściach po 450 mln zł każda, rozpocznie się począwszy od 31 grudnia 2023 r. Oprocentowanie pożyczki PFR wyniesie odpowiednio wartość wskaźnika WIBOR plus od 0,5 do 2 proc. rocznie. Odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne kwartalnie, począwszy od 31 marca 2021 r.

Pożyczka PFR ma zostać zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez LOT, zastawem na silniku lotniczym Rolls-Royce Trent o wartości 42,7 mln zł oraz zastawem na 16 samolotach pozyskanych przez LOT w leasingu finansowym. To ostatnie zabezpieczenie jest jednak wątpliwe, bo istnieje ryzyko niewyrażenia zgody przez właścicieli samolotów na ten rodzaj ograniczenia ich praw. Biorąc pod uwagę trwające ciągle rozmowy z KE, warunki zabezpieczenia mogą ulec zmianie, zaś szczegóły pożyczki zostaną ujęte w umowie pomiędzy PFR a LOT.

Autorzy projektu uchwały RM zwracają uwagę, że udzielenie pożyczki wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla LOT-u i w przyszłości może utrudnić spółce ubieganie się o inne kredyty, bo przewoźnik nie będzie miał zdolności kredytowej ani możliwości zabezpieczenia kolejnych zobowiązań.

Linia lotnicza jest napędem dla gospodarki, turystyki i gwarancją bezpieczeństwa logistycznego państwa. Przed pandemią, z roku na rok notowaliśmy wzrosty niemal w każdej kategorii i wypracowywaliśmy rekordowe zyski. Wiemy, jak wrócić na ścieżkę intensywnego rozwoju i to zrobimy – dodał Milczarski.

Według prognoz IATA, w tym roku straty branży lotniczej na całym świecie netto wyniosą 118 mld dolarów amerykańskich, a w 2021 r. 38 mld dolarów. Globalny ruch lotniczy spadł o 66 proc. i potrzebuje kilku lat na powrót do stanu sprzed pandemii. Dlatego też czołowi europejscy przewoźnicy zwrócili się o pomoc publiczną, bez której ruch lotniczy zniknąłby na lata.

LOT jest kolejną linią lotniczą w Europie, która otrzyma pomoc rządową z powodu pandemii. Operujące w naszym regionie linie lotnicze otrzymały od swoich rządów wielomiliardowe wsparcie. Niektóre z nich nawet w wysokości 50 miliardów w przeliczeniu na PLN.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklamadorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy