PPL otrzymał łącznie 125 mln złotych pomocy

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
18 listopada 2020 15:14
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze otrzymało 125 mln złotych pomocy od polskiego rządu. 54,5 mln zł zwolnienia z obowiązkowej wpłaty z zysku przedsiębiorstwa, 11,6 mln zł z tytułu dofinansowania wynagrodzeń oraz blisko 60 mln zł z tytułu obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym.
Reklama

W kryzysie spowodowanym przez epidemię koronawirusa jedną z najbardziej poszkodowanych branż od samego początku było lotnictwo. Od stycznia do września br. PPL zanotowało spadek przychodów na poziomie 54 proc. w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r. PPL skorzystał z możliwości pomocy oferowanych przez polski rząd. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie części kosztów operacyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

- PPL skorzystał ze zwolnienia z obowiązkowej wpłaty 15 proc. z zysku przedsiębiorstwa za rok 2019 na rzecz budżetu państwa. Wysokość wsparcia z tego tytułu to kwota 54,5 mln złotych. Zwolnienie będzie przysługiwać również za rok 2020. Jest to wsparcie uzyskane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zgodnie z którym z wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa zwolnione są także przedsiębiorstwa za okres roku obrotowego, w którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, oraz za okres roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych stanów - wyjaśnia nam biuro prasowe PPL.


PPL wystąpił też 30 lipca br. z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. PPL otrzymał dofinansowanie w łącznej, wnioskowanej wysokości 11,6 miliona złotych (w trzech transzach). Środki przyznawane zostały w formie bezzwrotnej pomocy i przysługiwały za okres: lipiec-wrzesień 2020 r. Wsparciem zostało objętych 1574 pracowników (według stanu na 30 czerwca 2020 r.)

22 października br. PPL złożył także do Ministra Infrastruktury wniosek o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym. Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie otrzymał 2 listopada 2020 r. kwotę 59,4 mln zł, natomiast Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost - 199 tys. zł
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama