Postulaty branży lotniczej do rządu

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
16 listopada 2020 09:00
2 komentarze
5 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli branży lotniczej z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Dzięki tej inicjatywie ma powstać Biała Księga dla lotnictwa w Polsce.
Reklama

O spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim na temat sytuacji w szeroko rozumianej branży lotniczej wystąpiła Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) w dniu 23 października 2020 r. W piśmie do premiera Izba podkreśliła, że zgłasza inicjatywę zarówno w swoim imieniu, jak i swoich członków. Do spotkania doszło 5 listopada br. Przedstawicieli Izby przyjął minister Jarosław Gowin, do którego trafiła kopia pisma AmCham. Swoje postulaty miały okazję przedstawić Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Rada Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Polska Izba Turystyki, Dolina Lotnicza oraz Inżynieryjne Centrum Projektowe.


Interesariusze branży podkreślali, że transport lotniczy to 49 mln pasażerów i 83 tys. ton frachtu, 165 tys. miejsc pracy ogółem oraz ok. 30 mld zł przychodu dla polskiej gospodarki. Same 12 regionalnych portów lotniczych to 2,5 proc. PKB, 30 tys. bezpośrednich miejsc pracy i 80 tys. miejsc pracy utworzonych pośrednio. Z kolei turystyka zorganizowana przynosi 30 mld zł rocznie. Działające w jej ramach 7 tys. firm daje zatrudnienie bezpośrednio 32 tys. i pośrednio 1,2 mln pracownikom. Wreszcie przemysł lotniczy gromadzi 170 firm zatrudniających ponad 30 tys. pracowników bezpośrednio oraz tworzy ponad 100 tys. pośrednich miejsc pracy, a kwota 12 mld zł, to jego toczny poziom sprzedaży.

W trakcie spotkania zgłoszono kilkanaście postulatów, wśród których najczęściej powtarzały się wnioski o ujednolicenie procedur, koordynację działań, niedyskryminację podmiotów funkcjonujących w identycznych warunkach, stałe konsultacje z branżą, przedłużenie wsparcia finansowego dla sektora lotniczego oraz przygotowanie spójnej strategii jego rozwoju.

Finalnie została uzgodniona propozycja opracowania tzw. Białej Księgi dla lotnictwa, jako podstawy do stworzenia rządowej, długoterminowej strategii sektorowej dla branży lotniczej w Polsce. Następnym krokiem w realizacji wniosków ze spotkania ma być wyznaczenie instytucji, która w terminie do połowy stycznia 2021 r. opracuje Białą Księgę dla lotnictwa we współpracy z sektorem prywatnym.

Mają również zostać powołane cztery grupy robocze składające się z przedstawicieli sfery publicznej i prywatnej, których zadaniem będzie przygotowanie wkładu do Białej Księgi. Grupy zajmą się następującymi tematami: transport i infrastruktura lotnicza, przemysł lotniczy, turystyka zorganizowana i Fundusz dla Lotnictwa.


Ten ostatni ma zapewnić dodatkowe finansowanie branży koncentrując fundusze na wybranych priorytetach. Jednocześnie finansowanie ma uwzględniać konkretne projekty lotnicze w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ma też powstać centrum wiedzy dające dostęp do nowych projektów inwestycyjnych i skupiające w jednym miejscu informacje o wszystkich dostępnych instrumentach dla przedsiębiorców zainteresowanych branżą. Ostatnim uzgodnionym wnioskiem na spotkaniu była potrzeba aktywnego zabierania głosu przez Polskę w dyskusji w zakresie lotnictwa prowadzonej na poziomie Unii Europejskiej.

Ponadto na spotkaniu zwrócono uwagę na konieczność współpracy wszystkich organów i instytucji publicznych mających znaczenie z punktu widzenia szeroko rozumianego lotnictwa oraz stały dialog z branżą. Postulowano powołanie pełnomocnika rządu ds. restartu branży lotniczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podkreślano też, że korzystne byłoby powołanie stałego zespołu międzyresortowego do spraw lotnictwa, którego zadaniem byłoby m.in. monitorowanie bieżącej sytuacji w całym sektorze, wypracowywanie rozwiązań wspierających, jak również merytoryczne pomoc w przygotowaniu strategii sektorowej.

Inicjatywa Izby jest ze wszech miar godna pochwały i warto trzymać kciuki, żeby choć częściowo się powiodła. Kibicując tym poczynaniom należy, jednak zwrócić uwagę na dwa zastanawiające aspekty. Po pierwsze jest zadziwiające, że polska branża lotnicza musi posiłkować się platformą AmCham, żeby przekazać swoje postulaty polskim władzom. Świadczy to z jednej strony o braku, silnej reprezentacji sektora, a z drugiej o miopii rządu. Może najwyższy czas stworzyć Izbę Handlową Lotnictwa, która będzie partnerem o odpowiedniej wadze do prowadzenia rozmów, negocjacji i konsultacji z organami polskiego państwa. Z kolei rząd powinien przestać uważać, że polska branża lotnicza zaczyna się i kończy na Polskiej Grupie Lotniczej i Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. Jest to o tyle istotne, że prywatne podmioty w szeroko rozumianym sektorze lotniczym zatrudniają o wiele większą liczbę pracowników niż te dwie spółki Skarbu Państwa.


Po drugie wydaje się, że rząd, który zamierza oprzeć rozwój gospodarczy państwa w znacznym stopniu na transporcie lotniczym, co jest powtarzane jak mantra przez dygnitarzy odpowiedzialnych za projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, powinien sam wychodzić z inicjatywą, a nie czekać aż zrobi to jedna z izb handlowych działających w naszym kraju. Niektóre postulaty zgłoszone przez branżowych aktorów, choć zapewne nie było to ich intencją, brzmią, jak oskarżenie rządu o brak inicjatywy i nic nierobienie.

– Naszej Izbie bardzo zależy na spojrzeniu na temat lotnictwa bardzo szeroko, stąd nasze pismo zostało skierowane do premiera. W naszych działaniach oczywiście nie pomijamy Ministerstwa Infrastruktury, którego przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu – powiedziała Agnieszka Jankowska z AmCham. Miejmy nadzieję, że takie stanowisko zmotywuje rząd do bardziej aktywnego podejścia do branży lotniczej i przyczyni się do jej szybszego odbudowania.

Fot: Materiały prasowe
Reklama

Ostatnie komentarze

wirnik 2020-11-16 22:38   
wirnik - Profil wirnik
Myśle, ze moment na tupanie nóżka to sobie państwo wybrali znakomity, trzymam kciuki. Byle się nie okazało, ze za rok połowy z tych państwa już nie będzie przy stole.
gość_862fe 2020-11-16 13:54   
gość_862fe - Profil gość_862fe
Z gowinem ???? On trzy tygodnie myśli czy otworzyć sklepy meblowe !!! To jest taka chorągiewka i nizła łajza !!!
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama