Gdańskie lotnisko z prawomocnym wyrokiem w kolejnej sprawie

Mirosław Pachowicz - Profil Mirosław Pachowicz
15 lipca 2020 08:08
1 komentarz
Właściciele domu w podgdańskim Baninie domagali się odszkodowania za spadek wartości ich nieruchomości po ustanowieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska. Sąd odwoławczy prawomocnie uznał, że nic im się nie należy.
Reklama

Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił prawomocnie i w całości powództwo mieszkańców Banina. Uznał, że nie udowodnili, iż uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego o ustanowieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół lotniska, nałożyła na ich nieruchomość jakiekolwiek ograniczenia w korzystaniu. Wcześniej sąd pierwszej instancji przyznał powodom odszkodowanie w wysokości 2 tys. zł. Sąd drugiej instancji uznał, że jest ono niezasadne. Wskazał, że objęcie domu w Baninie tzw. strefą B Obszaru Ograniczonego Użytkowania nie ma żadnego znaczenia prawnego dla prawa własności, ponieważ go w najmniejszym stopniu nie ogranicza. Żądający odszkodowania od lotniska muszą teraz pokryć koszty procesu wraz z opinią biegłego.

- Rozstrzygnięcie tej sprawy jest precedensowe. Sąd przyznał bowiem, że nie ma żadnych podstaw do domagania się odszkodowania za utratę wartości nieruchomości położonych w strefie B. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zabudowy mieszkaniowej, ponieważ na tym obszarze nie są przekroczone obowiązujące standardy jakości środowiska dla tej zabudowy – powiedziała adwokat Agnieszka Pachulska-Wandzilak z Kancelarii Kucel, Pachulska-Wandzilak i Partnerzy.


Adwokatka powołała się także na publikację prof. Magdaleny Habdas z Uniwersytetu Śląskiego w Przeglądzie Sądowym. Dowodzi ona, że: „Nie ma podstaw, by twierdzić, że powodowie są narażeni na ponadnormatywny hałas. Strefa B obejmuje ograniczenia tylko w odniesieniu do tzw. zabudowy wrażliwej (szpitale, domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży), w odniesieniu do których obowiązują bardziej rygorystyczne standardy poziomu hałasu”. Profesor Habdas analizując wyrok pierwszej instancji w sprawie domu w podgdańskim Baninie stwierdziła, że sąd uznał, że nie było żadnego ograniczenia w korzystaniu z tej nieruchomości, a mimo to powołał biegłego do wyceny ewentualnego spadku wartości i ostatecznie przyznał odszkodowanie w kwocie 2 tys. zł.

- Pomijając oczywistą absurdalność zarówno powołania biegłego na okoliczność ustalenia wpływu nieistniejących (co ustalił sąd) ograniczeń wprowadzonych w OOU dla nieruchomości mieszkaniowych na wartość tychże nieruchomości oraz sporządzenie przez biegłego wyceny, która wykazała, jak ograniczenia, których nie ma (co w sprawie uznano za bezsporne), wpłynęły na wartość nieruchomości powodów, należy wskazać, że nie wiadomo, co obliczył rzeczoznawca majątkowy i z czego wynika rzekoma utrata wartości nieruchomości, która nie jest poddana ani negatywnym wpływom ponadnormatywnego hałasu, ani ograniczeniom dotyczącym sposobu korzystania – napisała prawniczka z Uniwersytetu Śląskiego.

Właściciele domu w Baninie domagali się od lotniska 5 tys. zł tytułem częściowego odszkodowania, licząc na rozszerzenie żądania pozwu po uzyskaniu korzystnej opinii biegłego w sprawie wyceny. Do sądu złożono dotychczas kilkaset podobnych spraw, w części z nich żądania przekraczają 100 tys. zł.

fot. Dominik Sipinski
Ten artykuł powstał na podstawie materiałów prasowych nadesłanych do redakcji przez podmiot trzeci. Portal Pasazer.com nie bierze odpowiedzialności za merytoryczną treść artykułu, którego nie jest autorem.
Reklama

Ostatnie komentarze

gość_ab142 2020-07-17 07:34   
gość_ab142 - Profil gość_ab142
Lotnisko zawsze tam było a w Baninie po polach biegały sarny. Ludzie zaczęli budować tam domki mimo, że było to przedłużenie pasa startowego i przy każdym starcie było głośno. Ale przecież budując tam dom jest się tego świadomym.
Jak można teraz żądać odszkodowania za własną decyzję.
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama