Trudne tematy na Radzie Społecznej ds. CPK

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
06 grudnia 2019 13:45
Na wspólnym posiedzeniu Rady Społecznej ds. CPK, poruszono kwestie odszkodowań. Niewiele postulatów mieszkańców spotkało się z aprobatą przedstawicieli spółki celowej.
Reklama

W ostatni poniedziałek (2.12) odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ds. CPK, w której udział wzięli również przedstawicieli spółki celowej, podał portal e-sochaczew.pl. W trakcie spotkania omówiono m.in. propozycje zmian w ustawie z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym zgłoszonych przez Radę.

Wnioski o zwiększenie przyszłych odszkodowań o wartość uszczerbku w majątku właściciela, koszty związane z nabyciem nowych nieruchomości i z relokacją ruchomości oraz z koniecznością przerwania prowadzenia działalności gospodarczej, nie znalazły uznania w oczach reprezentantów spółki. Również zwolnienie przedsiębiorstw z podatku CIT z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na rzecz CPK nie zostało przez nich zaakceptowane.Zdaniem przedstawicieli spółki CPK propozycje Rady nie są zgodne z obowiązującym prawem dotyczącym nabywania nieruchomości na cele publiczne. Spółka zasugerowała dokonanie rekompensaty dla mieszkańcom według zasady korzyści przy wycenie nieruchomości przyjętej w specustawie. Argumentacja przedstawicieli spółki CPK odwołująca się do nienaruszalności przepisów prawa stoi w sprzeczności z formułowanymi przez nich, w ostatnim czasie, postulatami o konieczności zmiany ustaw w celu szybszego przeprowadzenia inwestycji.

Spółka przychylnie odniosła się do propozycji Rady w sprawie zwolnienia z podatku PIT przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przez mieszkańców na potrzeby realizacji inwestycji CPK, konieczności publikowania ekspertyz rynku nieruchomości przeprowadzanych na potrzeby wycen w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz ograniczenia dostępności uczestnictwa w przetargach na zbycie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, tylko do osób, które sprzedały nieruchomość na potrzeby CPK lub inwestycji towarzyszących.

Kilka bardzo ważnych kwestii odłożono do dalszych dyskusji. Chodzi o wydłużenie ustawowego, 120-dniowego terminu na przymusowe wydanie nieruchomości po decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji. Dalej będą też prowadzone rozmowy o metodzie wyboru rzeczoznawców, którzy dokonają wyceny przejmowanych nieruchomości.


Na spotkaniu powołano trzy zespoły robocze, które będą pracować wraz z przedstawicielami spółki CPK nad najważniejszymi zagadnieniami projektu. Powstały zespoły ds. segmentacji i komunikacji ze społeczeństwem, nowelizacji specustawy oraz rozwiązań pozaustawowych. W styczniu 2020 r. spółka CPK ma przedstawić Radzie zaktualizowany harmonogram prac i plan działań związanych z realizacją inwestycji. Pod koniec tego samego miesiąca ma się odbyć kolejne wspólne posiedzenie Rady.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama