Grupa Lufthansy z niższym zyskiem w trzecim kwartale

Piotr Golianek - Profil Piotr Golianek
12 listopada 2019 11:00
Grupa Lufthansy osiągnęła w trzecim kwartale 2019 r. skonsolidowany EBIT w wysokości 1,3 mld euro, co oznacza spadek o 8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo trudnych warunków rynkowych grupa osiągnęła dobre wyniki biznesowe.
Reklama

- Nasze linie lotnicze były w stanie przełożyć swoją najwyższą jakość i siłę rynkową na solidne zyski w trzecim kwartale. W Eurowings działania naprawcze przynoszą pierwsze rezultaty, a w Austrian Airlines, Brussels Airlines i Lufthansa Cargo podejmiemy konkretne działania naprawcze w celu poprawy wyników. Jako wiodąca europejska grupa lotnicza, jesteśmy na solidnym i stabilnym kursie strategicznym - potwierdza Carsten Spohr, prezes zarządu i dyrektor generalny Lufthansy.

Przychody w trzecim kwartale były wspierane dzięki rosnącemu rynkowi północnoatlantyckiemu. Koszty jednostkowe zostały znacznie obniżone zwłaszcza w przypadku linii tradycyjnych.

W sezonie zimowym przewoźnicy sieciowi będą umiarkowanie się rozwijać, podczas gdy Eurowings nawet ograniczy swoją podaż. Niemiecka grupa reaguje na utrzymującą się w Europie presję cenową, która jest dodatkowo wzmacniana przez ogólne spowolnienie w gospodarce światowej.


Całkowite przychody Grupy Lufthansy za trzeci kwartał 2019 r. wzrosły o 2 proc. do 10,2 mld euro. Skonsolidowany EBIT za trzeci kwartał wyniósł 1,3 mld EUR, co oznacza spadek o 8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Skorygowana marża EBIT wyniosła 12,7 proc. Koszty paliwa w tym okresie były o 171 mln euro w stosunku do roku poprzedniego, głównie ze względu na zmiany kursów walut. Obniżenie kosztów w innych obszarach tylko częściowo zrekompensowało ten wzrost.

Całkowite przychody grupy za okres od stycznia do września 2019 r. wzrosły o 3 proc. do poziomu 27,7 mld euro. Koszty paliwa w całej Grupie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy wyniosły 620 mln euro powyżej poziomu z 2018 r. Skonsolidowany dziewięciomiesięczny EBIT spadł o 30 proc. poziomu do 1,7 mld euro (rok wcześniej: 2,5 mld EUR), podczas gdy dziewięciomiesięczna skonsolidowana marża EBIT wyniosła 6,2 proc. (rok wcześniej: 9,1 proc.). Zysk netto grupy za pierwsze dziewięć miesięcy wyniósł 1 mld euro (rok wcześniej: 1,8 mld euro).


Tradycyjni przewoźnicy - Lufthansa, Swiss i Austrian Airlines osiągnęli w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 1,6 mld euro (w roku poprzednim: 2,1 mld euro). Odpowiada to spadkowi o 23 proc. w stosunku do okresu poprzedniego roku. Marża skonsolidowanego zysku operacyjnego wyniosła 9 proc., co oznacza spadek o 3,1 p.p. (rok wcześniej 12,1 proc.).

Przychody jednostkowe skorygowane o walutę w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. były niższe o 2,8 proc. w stosunku do okresu poprzedniego roku. Wyniki z działalności na rynku transatlantyckim jeszcze bardziej poprawiły się w porównaniu z rokiem 2018.

Koszty jednostkowe (z wyłączeniem paliwa) skorygowane o walutę w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy spadły o 0,8 proc. w stosunku do poziomu z roku poprzedniego. Koszty jednostkowe w trzecim kwartale zostały zredukowane aż o 2,1 proc. Grupa czerpała korzyści płynące ze znacznej poprawy stabilności operacji lotniczych (a tym samym niższych kosztów z tytułu opóźnień i odwołań lotów) oraz znacznie wolniejszego wzrostu kosztów obsługi technicznej niż w pierwszym półroczu.

Obroty linii Eurowings pokazują pierwsze sukcesy niskokosztowego przewoźnika. Wynik EBIT za trzeci kwartał wzrósł o 39 proc. do 169 mln euro. Przychody skorygowane o walutę wzrosły w tym okresie o 3,5 proc. w wyniku znacznego zmniejszenia zdolności przewozowych na długich trasach oraz poprawy operacyjnej. Jednocześnie spadły dochody jednostkowe na trasach krótkodystansowych.


Wynik EBIT dla pierwszych dziewięciu miesięcy w 2019 r. wyniósł -104 mln euro, co oznacza 6-proc. spadek. Dziewięciomiesięczne przychody jednostkowe skorygowane o walutę spadły o 1,8 proc., podczas gdy dziewięciomiesięczne koszty jednostkowe skorygowane o walutę (bez uwzględnienia paliwa) spadły o 3,8 proc. Grupa spodziewa się, że Eurowings będzie rentowne do 2021 r., a w dłuższej perspektywie czasowej przewoźnik będzie w stanie osiągnąć marżę w wysokości 7 proc.

Pozostałe spółki wewnątrz grupy rozwijały się w różnym tempie. Dziewięciomiesięczne zyski Lufthansa Cargo spadły do -33 mln euro (rok wcześniej: 162 mln euro) w wyniku utrzymującego się słabego popytu, zwłaszcza na trasach azjatyckich. Lufthansa Technik podniosła swój dziewięciomiesięczny zysk o 10 proc. do 371 mln euro. Dziewięciomiesięczny zysk grupy LSG zmniejszył się nieznacznie w porównaniu z rokiem 2018 i osiągnął poziom 93 mln euro (rok wcześniej: 99 mln euro).


Linia Eurowings przejmuje kolejne połączenia od linii tradycyjnych. W sezonie zimowym budżetowa linia będzie latać z Frankfurtu do Las Vegas, Windhoek i Barbados. Dobre wyniki notuje także otwarte w czerwcu br. połączenie z Monachium do Bangkoku. Grupa dostrzega pozytywne perspektywy w rozwoju długodystansowych połączeń niskokosztowych i turystycznych z Niemiec.

Lufthansa potwierdziła swoje wcześniejsze prognozy na cały rok 2019, wedle których spodziewa się, że marża skonsolidowanego zysku operacyjnego wyniesie od 5,5 do 6,5 proc., co odpowiada zyskowi operacyjnemu w wysokości 2,0 do 2,4 mld euro. Łączne przychody za rok mają osiągnąć jednocyfrowy wzrost proc. Oczekuje się, że koszty paliwa przekroczą poziom z 2018 r. o około 650 mln euro.

Linie tradycyjne nadal spodziewają się, że marża EBIT wyniesie 7-9 proc., zaś ich łączne oferowanie wzrośnie o ok 4 proc. za cały rok. Eurowings nadal oczekuje marży EBIT w 2019 r. na poziomie od -4 do -6 proc., podaż linii zmniejszy się o 1 proc.

W segmencie logistyki, w którym działa Lufthansa Cargo, spodziewa się, że marża EBIT za 2019 r. wyniesie od 0 do 2 proc., biorąc pod uwagę obecny słaby popyt na rynku.

Roczna prognoza przychodów została podniesiona dla Lufthansy Technik i LSG. Grupa Lufthansa spodziewa się, że w ciągu roku odnotuje dwucyfrowy wzrost proc. przychodów w Lufthansa Technik oraz jednocyfrowy wzrost proc. przychodów w LSG. Marża EBIT ma wynieść 7-8 proc. dla Lufthansy Technik i 2-4 proc. dla LSG.

fot. mat. prasowe, Piotr Bożyk
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama