×
Zaloguj się

Posiadasz już konto w portalu pasazer.com? Zaloguj się i zacznij korzystać ze swoich przywilejów zarejestrowanego użytkownika.


lub


Zawarto umowę zakupu Baltony przez PPL


Dziś (8.10) Baltona S.A. poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" (PPL). Zgodę na transakcję wydać musi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


PPL od kilku miesięcy starał się kupić Baltonę w związku z zaległościami w płatnościach (w ramach 9-letniej umowy o wartości 700 mln zł na wynajem 14 sklepów na Lotnisku Chopina). Umowa najmu została podpisana w zeszłym roku, jednak kłopoty Baltony spowodowały, że jej zadłużenie wobec PPL osiągnęło kwotę ponad 55 mln zł. We wtorek warunki transakcji zakupu zostały sfinalizowane. 

Na mocy zwartego kontraktu pomiędzy PPL a Flemingo (indyjski właściciel Baltony) postanowiono, że Baltona wyemituje 1750 piętnastomiesięcznych obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł, które zostaną objęte przez PPL w celu refinansowania dotychczasowego zadłużenia oraz dostarczenia środków na finansowanie kapitału obrotowego Baltony.


Ponadto PPL, Baltona oraz Flemingo określili warunki transakcji sprzedaży przez Flemingo na rzecz PPL wszystkich posiadanych akcji Baltony, tj. 9 081 600 akcji reprezentujących ok. 80,68 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w zamian za łączną cenę wynoszącą 20 796 864 zł.  

Sama sprzedaż jest obwarowana warunkami, które muszą zostać spełnione, aby nastąpiło zamknięcie transakcji. Chodzi o uzyskanie zgody ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Baltony uchwał w sprawie zmiany składu rady nadzorczej, podpisanie przez Baltonę umowy gwarancyjnej, na mocy której spółka potwierdzi niepodejmowanie działań związanych z rozporządzaniem aktywami, zaciąganiem zobowiązań itp. oraz objęcie zapisami liczby akcji, co najmniej reprezentujących 66 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. Zamknięcie transakcji nastąpi w dniu zapisania na rachunku papierów wartościowych PPL akcji Baltony. 

Zgodnie z umową Flemingo jest zobowiązany do spowodowania, aby do dnia zamknięcia transakcji Baltona zbyła wszystkie posiadane udziały w Liege Airport Shop BVBA i CDD Holding B.V. oraz dokonała rozliczenia wewnątrzgrupowych pożyczek udzielonych tym podmiotom lub od nich otrzymanych. Umowa inwestycyjna wygaśnie automatycznie w przypadku, gdy w terminie kolejnych 134 dni od dnia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Baltony nie zostaną spełnione warunki w tym wezwaniu określone albo jeśli w terminie 60 dni od zawarcia umowy inwestycyjnej, obligacje nie zostaną wyemitowane.


Komentując zawartą umowę inwestycyjną Carlo Bernasconi, członek zarządu Flemingo powiedział, że jest bardzo zadowolony z podpisania kontraktu z PPL. - Jestem przekonany, że PPL, pod przewodnictwem prezesa Mariusza Szpikowskiego, będzie w stanie dalej wspierać wzrost Baltony, który ostatnio został zapewniony dzięki zawartym kontraktom w Tallinie i Wrocławiu oraz, co najważniejsze, na Lotnisku Chopina. Dzięki dogłębnej wiedzy PPL o działalności portów lotniczych i silnej bazie kapitałowej, Baltona bez wątpienia stanie się niekwestionowanym liderem sprzedaży detalicznej na lotniskach w Polsce – powiedział Bernasconi. 

Z kolei prezes PPL zwrócił uwagę, że transakcja z Flemingo jest dla jego firmy korzystna ze względów zarówno ekonomicznych, jak i bezpieczeństwa. - Grupa kapitałowa PPL zyska większą kontrolę nad strefami sklepowymi o ograniczonym dostępie, co przełoży się na większe bezpieczeństwo pasażerów. Ogromną wartością dodaną będzie również stworzenie silnego podmiotu mogącego konkurować na rynku lotniskowej sprzedaży detalicznej – dodał Szpikowski. gość_d6b6b - Profil
gość_d6b6b
  

Pasazer.com na FacebookuSpodobał Ci się nasz artykuł?

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco!

Wylot z:

Przylot do:

  • Data wylotu:

  • Data powrotu:

Pasażerowie:

Cel podróży:
  • Data wyjazdu:
  • Data powrotu:

Kraj podróży:

Okazje z lotniska
  • Okazje pasażera
Sprawdź wszystkie