Polska Grupa Lotnicza: Spółka PGL SA na plusie, choć cała grupa na dużym minusie

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
31 sierpnia 2019 02:03
18 komentarzy
Choć za pierwszy okres działalności spółka Polska Grupa Lotnicza SA odnotowała zysk 7,5 mln zł, to wyniki całej Grupy zamknęły się stratą w wysokości przekraczającej 81 mln zł.
Reklama

Polska Grupa Lotnicza SA (PGL) opublikowała sprawozdania finansowe, które obejmują pierwszy okres księgowy funkcjonowania spółki, czyli cały zeszły rok i 3 ostatnie dni roku 2017. Ze skonsolidowanych danych, obejmujących wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy, wynika, że poniosła ona stratę ponad 81 mln zł. Nie są to jeszcze miarodajne rezultaty, bo największe polskie firmy lotnicze zostały przejęte przez PGL dopiero pod koniec zeszłego roku. Oznacza to, że konsolidacja objęła tylko niepełny czwarty kwartał 2018 r., więc na bardziej wyczerpujące dane przyjdzie nam poczekać do 2020 r.

Sama spółka PGL bez konsolidacji, czyli bez uwzględnienia organizacji do niej wchodzących, w okresie sprawozdawczym zarobiła 7,5 mln zł. Nie można jednak oceniać wyników grupy kapitałowej jedynie przez pryzmat osiągnięć spółki dominującej. Wyniki skonsolidowane są w tym przypadku najważniejsze.

Przypomnijmy, że PGL powstała pod koniec 2017 r., a dopiero 10 października 2018 r. przejęła trzy istniejące spółki lotnicze. Są to LOT, LS Airport Services oraz LOT Aircraft Maintenance Services. Poniższa tabela zestawia wszystkie firmy należące do PGL w ostatnim dniu 2018 r. Kursywą zaznaczono spółki w posiadaniu trzech głównych jednostek Grupy.

Dane prezentowane w powyższej tabeli obejmują pełny rok działalności wymienionych w niej spółek, dlatego suma ich wyników nie równa się skonsolidowanej stracie Grupy. Ta ostatnia dotyczy tylko niepełnego, czwartego kwartału działalności Grupy w 2018 r. Dodatkowo dla porządku trzeba dodać, że czwartą istniejącą od czerwca br., kluczową spółką Grupy jest PGL Leasing SA. Najnowszy członek PGL ma zajmować się leasingiem samolotów, silników i sprzętu lotniczego.

Pomimo niemożności kompleksowej oceny samej PGL, w powyższej tabeli oraz w sprawozdaniach Grupy można odnaleźć bardzo interesujące informacje. Zastępują one ciągle brakujące dane LOT-u, który do momentu publikacji niniejszego artykułu (30.08 godz. 10:00) nie udostępnił swoich sprawozdań finansowych, choć powinien to zrobić najpóźniej do 15 lipca br.

Z informacji PGL wynika, że LOT osiągnął w 2018 r. zysk netto w wysokości niewiele ponad 45 mln zł, co oznacza spadek aż o 87 proc. w stosunku do 2017 r. Niewątpliwym pozytywem jest fakt, że 2018 był już trzecim rokiem z rzędu, w którym nasza linia odnotowała zysk. Niemniej dla przewoźnika, który opiera finansowanie dalszej ekspansji na wypracowanym zysku, taki spadek może być bardzo kłopotliwy.


Nawet w ramach samej Grupy wynik LOT-u trudno uznać za sukces, zwłaszcza w porównaniu ze spółką LS Airport Services, która osiągnęła zysk netto w kwocie 24 mln zł, a jej obroty są wielokrotnie mniejsze od przychodów narodowego przewoźnika. W notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGL czytamy: "W okresie od 27 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 strata z ujemnej wyceny instrumentów paliwowych odniesiona w koszty finansowe wyniosła 188 110 975, 61 złotych." Ten rezultat na tzw. hedgingu paliwa jest zapewne przyczyną słabego wyniku końcowego spółki.

Warto też zwrócić uwagę na wynik spółki estońskiej, w której LOT posiada 49 proc. udziałów. Prezentowane w tabeli wyniki są wstępną prognozą, jeśli jednak Regional Jet OU odnotowała stratę 19 mln zł, a jej kapitał własny jest ujemny, to wydaje się, że inwestycja w Estonii nie należy do specjalnie udanych.

Z tych częściowych danych wyłania się niezbyt optymistyczny obraz finansów narodowego przewoźnika. Jest to tym bardziej niepokojące, że ponownie wybrany na prezesa LOT-u Rafał Milczarski, już kilka miesięcy temu twierdził, że obecny rok będzie bardzo trudny ze względu na uziemienie boeingów B737 MAX. Wynikami narodowego przewoźnika zajmiemy się szczegółowo, gdy tylko jego raporty znajdą się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Miejmy nadzieje, że nastąpi to na dniach, bo w zeszłym roku dokumenty LOT-u trafiły do KRS już w dniu 18 lipca.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
gość_6a86e 2019-09-05 17:45   
gość_6a86e - Profil gość_6a86e
Analiza zawarta w tym artykule nie jest warta funta kłaków. Jednostkowe Sprawozdania LOT właśnie zostały opublikowane. Oto co w Notach str. 54 jest napisane na temat efektu hedgingu za 2018 rok: „ W 2018 r. rozliczenie gotówkowe instrumentów pochodnych z tytułu zabezpieczenia ryzyka zmian cen paliw było dodatnie i wyniosło 92.330.860,98 zł. Na premie opcyjne wydano 7.365.541,16 zł, uzyskując tym samym rozliczenie netto w kwocie 84.965.319,82 zł.” Oznacza to, że tyle w gotówce LOT otrzymał z tytułu prowadzenia polityki hedgingowej i o taką kwotę poprawił zysk netto. Jest wprawdzie wspomniane, że „W 2018 r. ujemny wpływ wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko cen paliwa na wynik Spółki wyniósł 76.757.057,39 zł (...)” ale jest to wycena „niegotówkowa” otwartych instrumentów finansowych na dzień 31.12.2018, która w 2019 zapewne zamieniła się w dodatnią bo ceny paliwa znacznie wzrosły. Nawet gdyby dodać jedno do drugiego i obliczyć wpływ netto na zysk za 2018 to efekt jest i tak dodatni i wynosi 8.208.262,52 zł. Między bajki można więc włożyć wyjaśnienie, że kwota 188.110.975,61 zł ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyjaśnia gorszy wynik netto Spółki za 2018. Kwota ta to jedynie wartość wyceny otwartych instrumentów finansowych tylko za czwarty kwartał.
gość_f9cf5 2019-09-02 17:56   
gość_f9cf5 - Profil gość_f9cf5
pasażer

ale różnicę między przychodami a zyskiem kojarzysz?
LOT ma 6 mld przychodów a zysk może będzie ze 200 mln.
Więc z tych 156mln zysk może być na poziomie może 5 mln. Może być wyższy (ukryte wsparcie przez rząd) lub mniejszy (LOT sponsoruje rząd).
pasażer 2019-09-01 19:55   
pasażer - Profil pasażer
Przepraszam, bo ja się nie znam, ale skoro z tego artykułu wynika, źe LOT ma 45 mln pln zysku, a z innego artykułu wynika, że LOT podpisał umowę na czartery dla rządu na lata 2018-19 na kwotę ca156 mln pln, to bez tego rządowego kontraktu (mimo, że rząd dawno kupił samoloty) biorąc połowę tej umowy byłaby strata ca - 40 mln pln.
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama