Program MBA w lotnictwie na Uczelni Łazarskiego

Redakcja  - Profil Redakcja
27 maja 2019 11:17
Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na trwający 3 semestry program MBA w lotnictwie, realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Przy zapisie do 30 czerwca 2019 r. można uzyskać 10 proc. zniżki w czesnym.
Reklama

- Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami lotniczymi, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania lotnictwa w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania lotnictwa cywilnego w naszym kraju pozwalają bowiem w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących różnymi instytucjami lotniczymi. Dlatego program MBA na Uczelni Łazarskiego tworzy kadra wykładowców – przedstawicieli nauki prawa lotniczego oraz wybitnych akademików, z doświadczeniem krajowym oraz zagranicznym, a także eksperci zarządzania w tym obszarze – mówi prof. dr hab. Anna Konert, ekspert prawa lotniczego, kierownik programu MBA w lotnictwie, realizowanego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Program MBA w lotnictwie jest skierowany właśnie do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami lotniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj, czy też w przyszłości, za organizację i nadzór w lotnictwie. Celem programu jest uzyskanie lub pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zarządzania w organizacjach lotnictwa cywilnego. Studia przygotowują do zarządzania w lotnictwie na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firm i wspierają wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych. W toku studiów przekazywana jest nowatorska wiedza z zakresu prawa, marketingu, ekonomii i zarządzania. Program ma modułowy charakter i porusza zagadnienia m.in. takie jak zarządzanie w lotnictwie, finansowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, operacje lotnicze czy prognozowanie. Oprócz wykładów zajęcia prowadzone są również w formie warsztatów w kameralnych grupach, z naciskiem na wykształcenie praktycznych umiejętności.
Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego, który jest ośrodkiem naukowo-badawczym, zajmującym się procesami rozwoju transportu lotniczego w Polsce i na świecie objął patronatem merytorycznym program MBA w lotnictwie.

- Nasi słuchacze mogą także brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego, takich jak międzynarodowe konferencje (dotyczące np. różnych problemów prawa lotniczego, kwestii bezpieczeństwa lotniczego, użytkowania bezzałogowych statków powietrznych itp.) czy uczestniczyć w stażach (m.in. w ICAO w Montrealu) – dodaje prof. dr hab. Anna Konert.

Program MBA w lotnictwie trwa 3 semestry (ok. 270 godzin). Studia realizowane są w trybie zjazdów sobotnio- niedzielnych, co 2 tygodnie. Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na październik 2019 r. Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Decyzję o kształceniu warto jednak podjąć wcześniej, gdyż przy zapisie do 30 czerwca 2019 r. można uzyskać 10% zniżki w czesnym. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Ten artykuł powstał na podstawie materiałów prasowych nadesłanych do redakcji przez podmiot trzeci. Portal Pasazer.com nie bierze odpowiedzialności za merytoryczną treść artykułu, którego nie jest autorem.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama