Radomska inwestycja otrzymała zgodę środowiskową

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
20 maja 2019 11:30
2 komentarze
6 maja br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie wydał postanowienie zezwalające na realizację budowy portu lotniczego Radom-Sadków. Zgoda środowiskowa została oparta na decyzji z 2013 r.
Reklama

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) złożyło wniosek do RDOŚ w Warszawie o wydanie postanowienie zezwalającego na realizację inwestycji 2 kwietnia br. Mazowiecka instytucja powołana do ochrony środowiska przychyliła się do wniosku PPL w dniu 6 maja br.

Podstawą do wydania korzystnego dla PPL postanowienia RDOŚ była decyzja z dnia 9 kwietnia 2013 r. otrzymana jeszcze przez Port Lotniczy RADOM S.A. Wtedy to RDOŚ ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji budowy lotniska, które stały się ostateczne w dniu 9 maja 2013 r. Z kolei 29 marca br. dyrektor regionalny przeniósł to rozstrzygnięcie na nowego właściciela portu na Sadkowie, czyli PPL.


W trakcie rozpatrywania wniosku RDOŚ stwierdził, że zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko złożenie wniosku o wydanie zgody środowiskowej przed rozpoczęciem robót może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczną.

Możliwość zachowania 10-letniego terminu złożenia wniosku jest jednak uzależniona od otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed upływem sześciu lat od dnia, w którym rzeczona decyzja stała się ostateczna. W dodatku organ wydający tę decyzję powinien stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w tej decyzji są nadal aktualne. PPL udało się spełnić wszystkie te wymagania, choć postanowienie zostało wydane zaledwie na trzy dni przed upływem terminu.

Zgoda środowiskowa była ostatnią poważną administracyjną przeszkodą stojącą na drodze do realizacji radomskiej inwestycji, jednak 13 maja br. do RDOŚ wpłynęło zażalenia na wydane postanowienie złożone przez jedną osobę fizyczną. Protest będzie rozpatrzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Niemniej po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, która raczej nie zastopuje projektu, wszystko już pozostanie tylko w rękach PPL oraz wybranych wykonawców. W najbliższych dniach powinniśmy poznać ostateczne wyniki przetargu na przedłużenie drogi startowej, bo otwarcie ofert odbyło się już ponad trzy tygodnie temu. Przypomnijmy, że port na Sadkowie nosi od niedawna imię Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 r. i ma zostać oddany do użytku w październiku 2020 r.
Reklama

Ostatnie komentarze

Kubuś 2019-05-22 13:19   
Kubuś - Profil Kubuś
gość_dcbe1: ale z Okęcia w nocy nic nie lata mają zakaz
gość_dcbe1 2019-05-21 13:41   
gość_dcbe1 - Profil gość_dcbe1
Zastanawiające jest to, że warszawiakom hałas z lotniska w porze nocnej szkodzi, a radomianom już niekoniecznie...
 - Profil
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama