Krakowskie lotnisko wyróżnione w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki"

Mirosław Pachowicz - Profil Mirosław Pachowicz
03 kwietnia 2019 10:42
Krakowskie lotnisko znalazło się w gronie 15 małopolskich przedsiębiorstw, których praktyki z zakresu CSR zostały ujęte w 17. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.
Reklama

Wśród rekordowej liczby 13 praktyk Kraków Airport opisanych w tegorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest 6 praktyk długoletnich, prezentowanych w poprzednich edycjach Raportu i aż 7 działań zainicjowanych przez lotnisko w 2018 roku.

Opisana w tegorocznej edycji Raportu odpowiedzialność i zaangażowanie Kraków Airport została podzielona na pięć obszarów – ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, środowisko, zagadnienia konsumenckie,zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Łącznie w tegorocznym Raporcie znalazło się 1549 dobrych praktyk realizowanych przez 229 firm z całej Polski.

- Z roku na rok liczba dobrych praktyk Kraków Airport w raporcie rośnie, pojawiają się nowe inicjatywy – to pokazuje jak ważny w codziennym zarządzaniu lotniskiem jest dla nas człowiek oraz umiejętność dostrzegania wyzwań,stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na usługi transportu lotniczego wymaga od Kraków Airport odpowiedzialnego rozwoju. Zaplanowana rozbudowa lotniska będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym nowe miejsca pracy, przepływ nowych technologii, wzrost kapitału społecznego. Aby zmiany te postępowały w sposób właściwy, Kraków Airport stawia na dialog, który jest dla nas źródłem inspiracji oraz wiedzy w zakresie wyzwań środowiskowych i problemów społecznych. Efektem rozmów z lokalną społecznością jest m.in. ogłoszona wczoraj 2. edycja programu grantowego „Blisko Lotniska”, która została zainicjowana dzięki konsultacjom społecznym z mieszkańcami - powiedział Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.


Wyróżnione praktyki krakowskiego lotniska


1. Ład organizacyjny:
 • Kodeks etyki Kraków Airport. Przyjęty w 2018 r. dokument prezentuje podstawowe normy, wartości oraz idee uznane przez Kraków Airport za wspólne. Dokument stanowi podstawę codziennej działalności całej społeczności Kraków Airport, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy rodzaju wykonywanych obowiązków. To drogowskaz jak kompleksowo dbać o wspólne dobro i harmonijny rozwój, z korzyścią nie tylko dla Kraków Airport, ale całego otoczenia. Na stronie internetowej lotniska utworzono formularz online zgłoszenia do Komisji Etyki, z którego mogą skorzystać wszyscy interesariusze Kraków Airport.
 • Raport zrównoważonego rozwoju Kraków Airport za rok 2017. Jako jedyny regionalny port lotniczy w Polsce, cyklicznie publikuje raporty zrównoważonego rozwoju. Dokument przedstawia podstawy zarządzania Spółką, osiągnięte wyniki, plany na przyszłość i co najważniejsze, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności w kontekście strategii biznesowej Spółki. Celem publikacji jest również ułatwienie interesariuszom zrozumienia złożoności codziennego funkcjonowania portu lotniczego. Raport Kraków Airport został przygotowany według standardu GRI G4 przy zastosowaniu suplementu sektorowego dla branży lotniczej, a także przy użyciu wskaźników własnych. W trosce o środowisko naturalne zdecydowano o publikacji raportu w wersji online na stronie www.krakowairport.pl/CSR (w polskiej i angielskiej wersji językowej). Nakład 100 egzemplarzy wydrukowano na papierze ekologicznym.
2. Praktyki z zakresu pracy:
 • Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Strażacy z Kraków Airport czuwają nie tylko nad bezpieczeństwem pasażerów korzystających z lotniska, ale podejmują również działania ratownicze na zewnątrz portu. Lotniskowa jednostka, jako jedyna w Polsce, jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, podejmujące wspólnie działania ratownicze, także podczas zdarzeń masowych. Od momentu włączenia LSRG do KSRG (tj. 1 stycznia 2016 r.) do końca 2018 r. lotniskowi strażacy wyjechali do działań poza terenem lotniska ponad 100 razy, głównie na autostradę A4. Brali także udział w zdarzeniach na terenie okolicznych sołectw, m.in. pomogli ugasić pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Budzyń.
 • Eskadra kpt. Michałka – akcja charytatywna. Akcja będąca odpowiedzią na potrzeby Michałka, syna jednej z pracowniczek Kraków Airport. Chłopiec zmaga się z wieloma chorobami, będącymi efektem wcześniactwa i wymaga stałej rehabilitacji. Pracownicy Kraków Airport pomogli w nietypowy sposób, przenosząc się w świat chłopca. We współpracy z NotJustShop oraz rodzicami chłopca, stworzyli bajkę o dzielnym kpt. Michałku, który walczy z kosmicznymi piratami, symbolizującymi choroby, z którymi się zmaga. Bajka wyświetlana była w terminalu Kraków Airport oraz publikowana w social media, aby zachęcić do wpłacania darowizn i 1 proc. na leczenie chłopca. Niezależnie od zewnętrznej promocji filmu, pracownicy przeprowadzili wewnętrzną zbiórkę, a za zebrane pieniądze sfinansowano turnus rehabilitacyjny dla chłopca. Kraków Airport ufundował również tablet z programem do komunikacji.
 • Program wolontariatu pracowniczego „Wspieramy Wolontariuszy” (praktyka długoletnia publikowana od edycji 2016), promujący prospołeczną postawę pracowników Kraków Airport, którzy poświęcają swój wolny czas i energię aby pomagać innym. Polega na przyznaniu dotacji najlepszym projektom, zgłoszonym przez pracowników i skierowanym do podopiecznych instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych. W trakcie 3 edycji konkursu zgłoszono 27 pomysłów, z czego dofinansowanie otrzymało 15 projektów, przy których pracowało blisko 100 wolontariuszy. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wynosi 5 000 złotych.
3. Środowisko:
 • Mapa ginącego świata, znajdująca się w kąciku edukacyjnym mapa przedstawia zagrożone wyginięciem gatunki fauny i flory oraz przykłady produktów pochodzenia zwierzęcego, których nie wolno posiadać ze względu na postanowienia konwencji CITES. Mapa ginącego świata powstała przy współpracy z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w Oddziale Celnym Portu Lotniczego Kraków-Balice. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego podróżowania.
 • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Kraków Airport jest pierwszym lotniskiem w Polsce, posiadającym stację szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, która umożliwia naładowanie standardowego samochodu w ciągu 30 minut. Z infrastruktury korzystają mieszkańcy, turyści i przedsiębiorcy odwiedzający aglomerację krakowską, a także kierowcy podróżujący pobliską autostradą A4. Inicjatywa została podjęta dzięki współpracy z podmiotami grupy Tauron.
4. Zagadnienia konsumenckie:
 • Szkolenia z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej. Aby lepiej zrozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych, Kraków Airport regularnie organizuje bezpłatne szkolenia dla personelu lotniska (dotychczas przeszkolono 683 pracowników lotniska). W 2018 r. po raz pierwszy szkolenie ukierunkowano na niepełnosprawności intelektualne i autyzm, dzięki współpracy Kraków Airport z Fundacją Wspólnota Nadziei, która ma swoją siedzibę w sąsiedztwie lotniska. W ramach specjalnego modułu dotyczącego autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej i problemów komunikacyjnych przeszkolono pracowników z zachowań nietypowych i kwestii odbioru bodźców sensorycznych tej grupy pasażerów ze specjalnymi potrzebami.
 • Aplikacja mobilna Kraków Airport (praktyka długoletnia publikowana od edycji 2016). Bezpłatna aplikacja mobilna Kraków Airport oferowana jest podróżnym oraz sympatykom lotniska od 2016 r. Wyposażona m.in. w intuicyjną nawigację po terminalu, zbiór informacji przydatnych podczas podróży, powiadomienia typu push o zmianie statusu lotu (wyskakujące alerty) czy cieszącą się dużą popularnością wśród pasażerów możliwością wysyłania pocztówki z pozdrowieniami w formie selfie, interaktywną mapę 3D parkingu z funkcją nawigacji oraz wskazywania dokładnej lokalizacji samochodu. W aplikacji dostępna jest również funkcja Kraków Airport Blog. W ubiegłym roku aplikację zainstalowano prawie 6 tys. razy (od początku istnienia prawie 18 tys. instalacji). Średnia ocena aplikacji Kraków Airport w centrach dystrybucji aplikacji mobilnych wynosi 4,5.
5. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej:
 • Program grantowy „Blisko Lotniska“. W 2018 r. odbyła się 1. edycja programu skierowanego do mieszkańców 8 sołectw położonych w najbliższym sąsiedztwie portu. Celem programu jest finansowe wsparcie projektów inwestycyjnych, które będą służyły lokalnej społeczności. Program jest efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców. W ramach 1. edycji programu dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę 240.000 zł. Obecnie trwa nabór wniosków do 2. edycji programu – wnioski online można zgłaszać do 30 kwietnia br. Szczegóły na stronie www.krakowairport.pl/granty.
 • Konkurs grantowy "Wspieramy Sąsiadów” (praktyka długoletnia publikowana od edycji 2013). Flagowy program realizowany przez Kraków Airport od 2010 r., którego zadaniem jest finansowe wsparcie lokalnych inicjatyw z terenu gmin bezpośrednio sąsiadujących z lotniskiem. W trakcie 10 edycji konkursu dofinansowano 149 projektów, przy realizacji których zaangażowanych było ponad 900 wolontariuszy. W 2017 na stronie internetowej portu powstała interaktywna mapa zaangażowania, zawierająca wszystkie lokalne inicjatywy zrealizowane w ramach program „Wspieramy Sąsiadów”. Na jesieni zostanie ogłoszona 11. edycja konkursu.
 • Program praktyk „Need Help” (praktyka długoletnia publikowana od edycji 2016). Funkcjonuje w Kraków Airport od 2007 r. Dotychczas odbyło się 12 edycji programu, w których uczestniczyło 504 praktykantów (32 osób w 2018 r.). W trakcie czterech tygodni praktykanci zapoznają się m.in. z topografią lotniska, zasadami bezpieczeństwa, zadaniami służb i bieżącym funkcjonowaniem portu. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy, uczestnicy programu przechodzą do zadań praktycznych, służąc pomocą pasażerom oraz wspierając służby operacyjne w terminalu. To najlepszy sposób, aby w krótkim czasie poznać złożoność funkcjonowania lotniska. Po przebytej praktyce najlepsi studenci otrzymują propozycję pracy na stałe. Oprócz Kraków Airport, z doświadczenia i zdobytych umiejętności praktykantów korzystają partnerzy krakowskiego lotniska, w tym linie lotnicze.
 • Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport (praktyka długoletnia publikowana od edycji 2017). Unikatowy w skali kraju ośrodek edukacyjny, przybliżający zasady funkcjonowania lotniska oraz jego organizację. Zadaniem centrum jest przybliżenie, w ciekawy i przystępny dla różnych grup wiekowych sposób, wiedzy z zakresu lotnictwa. Prowadzone są tu zajęcia specjalistyczne, szkolenia, warsztaty, kursy e-learningowe. Najmłodsi mogą obejrzeć teatrzyki o tematyce lotniczej i uczyć się poprzez zabawę. To „lotnisko w pigułce”, zawierające elementy infrastruktury terminalowej oraz strefy operacyjnej dla samolotów, w tym symulator lotów i symulator pracy koordynatorów naziemnego ruchu lotniczego. W 2018 r. z centrum skorzystało 11 071 uczestników. Wielką popularnością cieszyła się Akademia Lotnicza, warsztaty dla dzieci z teatrzykiem mobilnym oraz wakacyjne campy lotnicze.

O raporcie

17. edycja raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” prezentuje dane za 2018 rok i zawiera 1549 przykładów działań społecznie odpowiedzialnych, zgłoszonych przez 229 firm z całej Polski. Raport grupuje działania firm według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Dobrym praktykom zakwalifikowanym do Raportu przyporządkowane są Cele Zrównoważonego Rozwoju, ustanowione w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.

Premiera publikacji miała miejsce 28 marca br. w Przestrzeni Marzycieli i Rzemieślników mieszczącej się Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie. W ramach wydarzenia odbyła się prelekcja prof. Davida Greysona, współautora publikacji „All In: The Future of Business Leadership”. Publikacja dostępna jest wersji online, a tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki praktyk ze wszystkich 17 lat, dostępnej na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

Wersja PDF Raportu za ubiegły rok: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/.
Ten artykuł powstał na podstawie materiałów prasowych nadesłanych do redakcji przez podmiot trzeci. Portal Pasazer.com nie bierze odpowiedzialności za merytoryczną treść artykułu, którego nie jest autorem.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama