Administracyjny podział ruchu dla Warszawy – raport z konsultacji

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
29 marca 2019 10:00
6 komentarzy
W ostatni piątek (22.03) Ministerstwo Infrastruktury (MI) opublikowało raport z konsultacji dotyczących administracyjnego podziały ruchu lotniczego dla aglomeracji warszawskiej.
Reklama

W związku realizacją inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz w celu zapewnienia maksymalnej przepustowości Lotniska Chopina, MI rozważa możliwość administracyjnego podziału ruchu lotniczego dla aglomeracji warszawskiej. Wdrożenie takiej decyzji może nastąpić zgodnie z art. 195c prawa lotniczego oraz art. 19 rozporządzenia Unii Europejskiej 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.

Administracyjny podział ruchu dla stołecznej aglomeracji może polegać na przeniesieniu części ruchu lotniczego z Okęcia do innych portów położonych w regionie Mazowsza, dzięki czemu warszawskie lotnisko zwiększy swoją przepustowość, zwłaszcza dla ruchu przesiadkowego na trasach dalekiego zasięgu. Jako, że prawo unijne wymaga w tej kwestii przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami w dniu 3 grudnia 2018 r. MI ogłosiło ich rozpoczęcie. Interesariusze mieli czas zgłaszać swoje opinie i uwagi do 18 stycznia br.


Po ponad dwóch miesiącach od końcowego terminu konsultacji MI opublikowało raport, z którego wynika, że swoje uwagi zgłosiło 35 podmiotów. Wśród nich było 15 osób fizycznych, cztery polskie porty lotnicze, dwa zagraniczne, siedem linii lotniczych, dwie jednostki samorządu terytorialnego oraz pięć innych podmiotów. Tak, więc pomijając głosy osób fizycznych w konsultacjach wzięło udział zaledwie 20 podmiotów instytucjonalnych. Ta niewielka liczba jest zapewne efektem wstępnego charakteru konsultacji, które będą musiały zostać przeprowadzone ponownie, gdy MI przedstawi konkretne przepisy opisujące zasady podziału.

Z firm zarządzających polskimi lotniskami swoje opinie do MI wysłały: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL), Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, Port Lotniczy Lublin SA oraz Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. Bez niespodzianki stosunek do ewentualnego administracyjnego podziału ruchu trzech ostatnich portów był krytyczny. Zwróciły one uwagę na niemożność wydania decyzji z powodu braku spełniania warunków infrastrukturalnych przewidzianych w rozporządzeniu 1008/2008. Te trzy lotniska stwierdziły, że mogą przejąć część ruchu z Lotniska Chopina i podkreśliły, że do tego potrzebne są jedynie niewielkie nakłady finansowe.

Z kolei PPL miał zupełnie inne zdanie. W jego ocenie skuteczne wprowadzenie administracyjnego podziału ruchu lotniczego, uwzględniające wyraźną specyfikę infrastruktury oraz strategie rozwoju poszczególnych lotnisk, umożliwi optymalny rozwój wszystkich segmentów rynku lotniczego na Mazowszu.

Swoje opinie przekazały też dwa zagraniczne porty lotnicze: Mediolan Bergamo i Manchester. Wyraziły one obawy, że podział ruchu lotniczego na terenie województwa mazowieckiego może skutkować przeniesieniem jego części z Lotniska Chopina do Radomia. Zdaniem tych portów lotniczych może się to przyczynić do spadku popularności połączeń lotniczych między Warszawą a zainteresowanymi portami.


W konsultacjach udział wzięło siedmiu przewoźników lotniczych operujących na rynku polskim. Byli to: Enter Air, Jet Story, LOT, Ryanair, Ryanair Sun, Sprint Air oraz Wizz Air. Jak widać, żadna sieciowa zagraniczna linia lotnicza nie uznała za stosowne na tym etapie zająć stanowiska w tej sprawie.

Większość przewoźników w sposób negatywny odniosła się do propozycji wprowadzenia podziału ruchu lotniczego, a także poinformowała, że jest on nieuzasadniony oraz wskazała na jego potencjalne negatywne konsekwencje. Przewoźnicy obawiają się faworyzowanie linii lotniczych operujących z Okęcia, naruszenia zasad równego traktowania, obniżenia rentowności Lotniska Chopina, negatywnego wpływu koncentracji ruchu tranzytowego na jednym lotnisku na rozwój stołecznego regionu oraz ryzyka objęcia pomocą publiczną wybranych przewoźników.

Jednocześnie większość linii lotniczych wskazała, że wymagania dotyczące podziału ruchu lotniczego zgodne z rozporządzeniem 1008/2008 mogą okazać się niemożliwe do spełnienia. Przewoźnicy obawiają się również o swoją infrastrukturę na Lotnisku Chopina, a także o ruch General Aviation (GA) oraz ruch samolotów biznesowych. Większość przewoźników uważa, że potencjalne objęcie podziałem ruchu lotniczego portu w Radomiu stanowi zagrożenie dla ich działalności. Ze swojej strony niskokosztowe linie lotnicze proponowały zwiększenie ich udziału ruchu na Okęciu kosztem ruchu transferowego. Uzasadnieniem takiego stanowiska miałaby być większą wydajność i niższą szkodliwość dla środowiska lotów wykonywanych przez tanich przewoźników.

Odmienną opinię zaprezentował LOT, którego zdaniem wprowadzenie podziału ruchu lotniczego może przyczynić się do rozwiązania problemów przepustowości Lotniska Chopina, a także wzrostu poziomu „connectivity” dla społeczności skupionej wokół konurbacji warszawskiej oraz ludności zamieszkującej tereny Polski oraz Europy Centralnej i Wschodniej. Przewoźnik zaproponował kryteria, jakie mogłyby zostać wzięte pod uwagę przy projektowaniu decyzji o podziale ruchu oraz warunki, jakie należałoby spełnić do przeprowadzenia przedmiotowego podziału. Niestety MI nie opisało tych pomysłów szczegółowo.


Swoje uwagi zgłosili też samorządowcy. Prawdopodobnie urząd marszałkowski województwa mazowieckiego oraz miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Obie opinie były krytyczne w stosunku do proponowanego podziału.

Pozostałe podmioty, które wyraziły swoje zdania w konsultacjach również dość krytycznie podeszły do zamiaru wprowadzenia administracyjnego podziału ruchu. Większość organizacji, które wzięły udział w konsultacjach publicznych wyraziła zaniepokojenie pomysłem wprowadzenia podziału. Do najczęstszych zastrzeżeń należały wątpliwości dotyczące potencjalnego przeniesienia ruchu biznesowego, ruchu cargo, w tym przesyłek ekspresowych, z Lotniska Chopina oraz kwestii istniejącej na Okęciu infrastruktury przewoźników lotniczych.

W podsumowaniu raportu MI stwierdziło, że celem wstępnych konsultacji podziału ruchu lotniczego było zebranie opinii interesariuszy rynku lotniczego w Polsce. MI weźmie pod uwagę, wszelkie zgłoszone w czasie konsultacji opinie, przy projektowaniu decyzji odnośnie administracyjnego podziału ruchu lotniczego.

MI przypomniało, że zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1008/2008 decyzja o podziale ruchu lotniczego między porty lotnicze musi uwzględniać następujące parametry:
  • porty lotnicze obsługują to samo miasto lub tę samą konurbację;
  • porty lotnicze dysponują odpowiednią infrastrukturą transportową, umożliwiającą w najszerszym możliwym zakresie bezpośrednie połączenie, dzięki któremu można dotrzeć do portu lotniczego w ciągu 90 minut;
  • porty lotnicze są połączone ze sobą oraz z miastem lub konurbacją, które obsługują, za pośrednictwem częstych, niezawodnych i sprawnych usług transportu publicznego;
  • porty lotnicze oferują przewoźnikom lotniczym niezbędne usługi i nie ograniczają w zbyt dużym stopniu ich możliwości prowadzenia działalności zarobkowej.

Zdaniem MI porty lotnicze znajdujące się poza obszarem województwa mazowieckiego mogą nie spełniać powyższych kryteriów. Jednakże nie istnieją żadne formalne bądź prawne przesłanki, które uniemożliwiają współpracy operacyjnej bądź handlowej pomiędzy tymi podmiotami a lotniskiem w Warszawie. Jednocześnie MI podkreśliło, że nie wskazało żadnego konkretnego portu lotniczego, na który ruch może być przeniesiony, bo ta kwestia jest wciąż analizowana. MI ocenia także możliwości rozbudowy innych lotnisk, które mogą zostać objęte decyzją o administracyjnym podziale ruchu lotniczego.

MI poinformowało, iż w założeniach ewentualny podział ruchu nie będzie dotyczyć lotniczego cargo, przewoźników biznesowych oraz ruchu GA. Wolumen tego rodzaju operacji wykonywanych na Lotnisku Chopina nie stanowi znaczącego udziału w całości ruchu i jego potencjalna relokacja nie ma uzasadnienia.

Teraz minister dokona analizy wniosków z konsultacji publicznych, po której podejmie ewentualnie dalsze kroki. Jeśli zostanie opracowany projekt decyzji administracyjnej, to zostanie on szeroko skonsultowany z zainteresowanymi stronami. Zgodnie z prawem lotniczym najpóźniej na trzy miesiące przed dniem wydania decyzji o administracyjnym podziale ruchu lotniczego jej projekt zostanie przekazany do Komisji Europejskiej. Cały proces wynikający z przepisów prawa planowany jest na ok. jeden rok.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
gość_c8c08 2019-03-30 15:37   
gość_c8c08 - Profil gość_c8c08
Chore to jest to, że dziś wszyscy mają instrumenty by ściągnąć wszystkie linie świata do siebie, a dziwnym trafem martwią się o lotnisko Radom, którego nie ma.
gość_4d558 2019-03-29 22:04   
gość_4d558 - Profil gość_4d558
Ciekawe, ciekawe co zrobi PPL jak mu UE zakaże wywalenia low coastow z waw do RDO. Co z tymi milionami złotych co tam wywala. Myślę, że pan prezez powinien je zwrócić do kasy PPL.
gość_e871b 2019-03-29 15:55   
gość_e871b - Profil gość_e871b
To się nie uda.
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama