Baltona uznała roszczenia PPL

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
05 marca 2019 09:32
1 komentarz
Baltona zawarła ugodę z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze oraz porozumienie dotyczące zaangażowania zewnętrznego podmiotu, który dokona weryfikacji technicznych aspektów dotychczasowej współpracy oraz procesu adaptacji dla wszystkich zawartych umów najmu.
Reklama

- "Nawiązując do raportu bieżącego nr 8/2018 z 6 maja 2018 roku w sprawie m.in. zawarcia z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie, jak również nawiązując do informacji nt. faktur za czynsz najmu i not obciążeniowych z tytułu kar za opóźnienia w przeprowadzeniu określonych czynności w procesie adaptacji lokali, opisywanych m.in. w raporcie okresowym za III kwartał 2018 roku oraz wcześniejszych, Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. informuje, iż w dniu 4 marca 2019 r. pomiędzy PPL a Spółką zawarto ugodę oraz porozumienie dotyczące zaangażowania zewnętrznego podmiotu, który dokona weryfikacji technicznych aspektów dotychczasowej współpracy oraz procesu adaptacji dla wszystkich zawartych umów najmu, co będzie stanowiło podstawę uzgodnienia właściwego mechanizmu rozliczeń spornych roszczeń czynszowych. W przypadku uzgodnienia rozliczenia pomiędzy stronami w oparciu o uzyskaną opinię podmiotu zewnętrznego rozliczenie zobowiązań Emitenta względem PPL nastąpi w 3 miesięcznych ratach dokonanych w IV kwartale 2019 r. W przypadku gdy do końca sierpnia 2019 r. nie dojdzie do wydania opinii podmiotu zewnętrznego strony podejmą dalsze negocjacje w celu dokonania wzajemnych rozliczeń na podstawie dotychczas dokonanych ustaleń" - czytamy w komunikacie spółki.

Baltona zdecydował się uznać roszczenia PPL dotyczące rozliczeń z tytułu obowiązywania 3 umów najmu dla których okresy tymczasowej działalności przypadały na okres od lipca do sierpnia/października 2018 r. Rozliczenia te obejmujące płatności z tytułu opłat/kar związanych z czynszem oraz opóźnieniami w rozpoczęciu działalności dla poszczególnych lokali stanowią zobowiązania Baltony względem PPL w łącznej wysokości ok. 8,5 mln zł netto. Zobowiązania we wskazanej powyżej kwocie Emitent zobowiązał się zapłacić w formie miesięcznych płatności w okresie od maja 2020 roku do grudnia 2020 r.


Ponadto strony ustaliły zasady spłat powyższych zobowiązań w przypadku ew. opóźnień względem uzgodnionych pierwotnie terminów. W związku z zawarciem Ugody dokonana zostanie również aktualizacja warunków standardowego dla umów najmu zabezpieczenia jakim jest gwarancja bankowa oraz towarzyszącego instrumentom gwarancyjnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji, przy czym zmiana gwarancji nie będzie obejmowała zwiększenia sumy gwarancyjnej, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowach najmu (np. waloryzacji czynszu).
Reklama

Ostatnie komentarze

gość_655d2 2019-03-05 10:31   
gość_655d2 - Profil gość_655d2
Bardzo transparentny komunikat ;) Widać, że ten cały przetarg to się i PPL i Baltonie odbije czkawką
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama