Brexit: kolejne informacje dla branży lotniczej

Mateusz Gałabuda - Profil Mateusz Gałabuda
18 lutego 2019 09:50
Perspektywa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, czyli tzw. brexitu w formule no-deal, staje się coraz bardziej prawdopodobna. Skutki takiego zdarzenia mogą być z pewnością bardzo kłopotliwe, nie tylko dla polityków, ale również dla lotnictwa.
Reklama
W ubiegłym tygodniu zarówno Wielka Brytania, jak i Unia Europejska ogłosiły zalecenia dla branży lotniczej, dzięki którym powinno być możliwe utrzymanie płynnego ruchu lotniczego w przypadku gdyby Zjednoczone Królestwo zdecydował się w ciągu najbliższych sześciu tygodni wyjść z europejskiej wspólnoty bez porozumienia. Choć jedna i druga publikacja ma na celu przygotowanie przewoźników, podróżnych i wszystkich innych zainteresowanych na ewentualne utrudnienia to rysuje się pomiędzy nimi wyraźna granica jeśli chodzi o jednoczesne nastawianie społeczeństwa do samego brexitu.


O ile Wielka Brytania przekazała uaktualnione informacje dotyczące środków bezpieczeństwa w przypadku przewozu pasażerów oraz ładunków cargo z i do krajów UE i zaznaczyła, że w większości pozostanie w tym zakresie utrzymane status quo, to przedstawiciele Unii Europejskiej mówią o “bardzo poważnych utrudnieniach” w przypadku wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty bez umowy. W swoim oświadczeniu UE wskazuje, że przedstawiciele państw członkowskich w Komitecie Stałych Przedstawicieli Rady Europejskiej zaaprobowali przewodniczenie wspólnocie przez Rumunię w kolejnych sześciu miesiącach, i że jej głównym zadaniem będzie negocjowanie z Parlamentem Europejskim propozycji, które pozwolą przewoźnikom lotniczym z Wielkiej Brytanii na realizowanie przewozu pomiędzy swoim macierzystym krajem, a pozostałymi 27 krajami UE. Jak twierdzi w oświadczeniu UE, zaproponowane Brytyjczykom zasady będą mogły być stosowane pod warunkiem przyznania krajom wspólnoty przez Wielką Brytanię podobnych praw, co pozwoli na uczciwą konkurencję. Oświadczenie UE mówi również o tym, że specjalnie przygotowane przepisy pozwolą na dalsze wykonywanie regularnych przewozów w ramach świadczenia istotnych usług publicznych do 26 października 2019 roku. Da to poszczególnym państwom członkowskim odpowiedni zapas czasu do dostosowania się do nowej sytuacji. Możliwe będzie również realizowanie umów code-share i leasingowych, w tym wet-lease, choć w ograniczonym zakresie i na konkretnych przygotowywanych własnie warunkach.


- Jeśli w rezultacie brexitu przewoźnik lotniczy posiadający certyfikat operatora wydany przez władzę lotniczą kraju UE, przestanie spełniać wymogi wspólnotowe co do warunków posiadanych praw własności statków powietrznych lub sprawowania nad nimi kontroli, to do 26 października 2019 roku będzie mógł on dostosować się do nowych warunków - podali w oświadczeniu przedstawiciele Unii Europejskiej. - Od wejścia nowych przepisów w życie każdy taki przewoźnik będzie miał dwa tygodnie na przygotowanie i zaprezentowanie precyzyjnego planu dostosowania się do tych warunków z datą osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami, maksymalnie do 26 października 2019.


W uwagach do oświadczenia, UE dodała, że wszelkie plany awaryjne na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty bez umowy są w swej naturze niestandardowe i ściśle ograniczone w czasie. Środki zaproponowane branży lotniczej na wypadek no-deal nie mają na celu utrzymywania w prawie unijnym status quo, a raczej zapewnienie podstawowej dostępności komunikacyjnej pomiędzy Wielką Brytanią i państwami Unii Europejskiej.

Z drugiej strony, oświadczenie przygotowane przez Wielką Brytanię ma brzmienie zapewniające, że obecne warunki prowadzenia działalności przewozowej w lotnictwie pozostaną w dużej mierze bez zmian.

- Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy dotyczącej między innymi bezpieczeństwa lotnictwa to obowiązujące obecnie przepisy i procedury pozostaną utrzymane w ramach prawa krajowego dzięki postanowieniom aktu o wyjściu z UE - podał brytyjski departament transportu.


Instytucja ta zauważyła także, że UE oświadczyła, iż planuje uznanie brytyjskich zasad zapewniania bezpieczeństwa w lotnictwie i zaakceptowanie ich w ramach systemu One Stop Security stosowanego w przewozie zarówno osób jak i towarów. Faktycznie przepisy unijne pozwalają na uznanie standardów bezpieczeństwa kraju spoza wspólnoty, jeśli standardy te są równoważne z tymi wynikającymi z przepisów Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwe byłoby stosowanie systemu One Stop Security, dzięki któremu pasażerowie, ich bagaże, a także ładunki cargo przylatujące na pierwsze lotnisko na terenie UE nie będą musiały być kontrolowane ponownie w razie dalszej podróży na inne wspólnotowe lotniska. Według brytyjskiego departamentu transportu oznacza to, że wymogi dotyczące kontroli bezpieczeństwa dla pasażerów podróżujących do i z Wielkiej Brytanii pozostaną takie same jak obecnie.

- Unia Europejska oświadczyła, że uzna brytyjskie zasady kontroli pasażerów i bagażu - mówią przedstawiciele departamentu transportu Wielkiej Brytanii. - Oznacza to, że pasażerowie lecący z Wielkiej Brytanii i przesiadający się na unijnym lotnisku będą mogli kontynuować podróż bez kolejnych kontroli. Co do cargo, Wielka Brytania uzna unijne przepisy bezpieczeństwa w tym zakresie i nie będzie wymagać żadnych zmian od operatorów wspólnotowych lotnisk. Oznacza to, że przepisy w tej materii są równoważne. Z kolei UE podobnie jak w przypadku pasażerów, zamierza uznać przepisy brytyjskie dotyczące ładunków cargo co jest równoznaczne z tym, że nadal będzie możliwe przewożenie towarów drogą lotniczą zarówno z Wielkie Brytanii do krajów wspólnoty europejskiej jak i w drugą stronę bez dodatkowych poświadczeń spełnienia standardów bezpieczeństwa - dodał departament transportu.

Należy pamiętać jednak, że unijne przepisy (w tej chwili obejmujące również Wielką Brytanię) wymagają od przewoźników wwożących na teren UE cargo spoza terytorium wspólnoty, aby posiadali oni odpowiednie certyfikaty związane z kontrolą bezpieczeństwa. Zarówno UE jak i Wielka Brytania deklarują zapewnienie odpowiednich certyfikatów przewoźnikom, którzy obecnie wykonują operacje do krajów europejskiej wspólnoty, aby zminimalizować ewentualne utrudnienia.fot. mat. prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy