Nowelizacja prawa lotniczego trafiła do Sejmu

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
20 listopada 2018 10:00
W dniu 2 listopada br. do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze. Głównym powodem konieczności zmian jest dostosowania polskiego prawa do przepisów przyjętych przez Unię Europejską (UE). Zmiany nie ominą również sfery praw pasażerów lotniczych.
Reklama

UE wprowadza często nowe rozwiązania i przepisy w dziedzinie lotnictwa cywilnego. Większość przyjmowanych aktów prawnych to rozporządzenia, które mają bezpośrednie zastosowane w Polsce, ale jednak część rozwiązań musi być rozwinięta w ramach szczegółowych przepisów prawa krajowego. Uzasadnienie do proponowanej nowelizacji wymienia aż 23 akty prawne UE, które były podstawą do jej przygotowania.

Zmiany proponowane w poszczególnych obszarach lotnictwa cywilnego, dotyczą zagadnień ogólnych, lotnisk, ochrony lotnictwa cywilnego, operacji lotniczych, personelu lotniczego, praw pasażerów, techniki lotniczej, transportu lotniczego, zarządzania bezpieczeństwem oraz żeglugi powietrznej.


Większość zmian dotyczy kwestii technicznych lub regulacyjnych, które będą miały wpływ głównie na podmioty prowadzące działalność lotniczą. Proponowane zmiany mogą jednak również dotknąć wielu zwykłych pasażerów, bowiem nowelizacja wprowadza zmiany w dziale Xa ustawy zatytułowanym „Ochrona praw pasażerów”.

Wnioskodawcy zmian uznali, że obecnie obowiązujący model postępowania nie zapewnia powszechnego i należytego wykonywania przez przewoźników obowiązków wspólnotowych w zakresie przewozu lotniczego. W związku z tym zamierzają wprowadzić instytucję pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich, która będzie prowadzona przez Rzecznika Praw Pasażera powoływanego na pięcioletnią kadencję. Według opinii Ministerstwa Infrastruktury postępowanie prowadzone przez Rzecznika zapewni możliwość dochodzenia przez pasażera swoich roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Nowy rozdział wprowadzony do ustawy reguluje kwestie związane z postępowaniem reklamacyjnym oraz terminem przedawnienia roszczeń. Nowelizacja wprowadza obowiązek przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, które ma na celu zwiększenie szansy na polubowne i bezpośrednie załatwienie sprawy. Nowe przepisy ustawy przewidują, że postępowanie reklamacyjne należy uznać za wyczerpane, gdy przewoźnik lotniczy reklamację rozpatrzył, tzn. na nią odpowiedział. Za wyczerpanie postępowania reklamacyjnego rozumie się także upływ terminu na załatwienie reklamacji, która powinno być zakończona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.


W nowelizacji zdecydowano się na określenie terminu przedawnienia roszczeń majątkowych pasażera lotniczego. Wyniesie ono jeden rok od dnia wykonania przewozu lub dnia, w którym miał być wykonany. Zaproponowane rozwiązanie ujednolici wreszcie terminy dochodzenia roszczeń pasażerów w przedmiocie odszkodowań o charakterze zryczałtowanym wynikających z rozporządzenia EU261 z rocznym terminem przedawnienia roszczeń przewidzianym w art. 778 Kodeksu cywilnego dla umów przewozu. Za przyjęciem tej koncepcji przemawia podzielana przez sądy powszechne i przywoływana konsekwentnie w ostatnim czasie argumentacja Sądu Najwyższego.

7 listopada br. projekt zmiany ustawy został skierowany do Komisji Infrastruktury z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 3 grudnia br. Pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy – Prawo lotnicze w Komisji Infrastruktury odbędzie się dzisiaj (20.11) o godz. 11.

Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama