Transport wciąż nieprzyjazny osobom o ograniczonej sprawności

Dominik Sipiński - Profil Dominik Sipiński
26 października 2017 13:30
Branża transportowa wciąż nie jest dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności - wynika z badania na zlecenie Amadeusa. Problemami są przede wszystkim słabe oznakowanie, brak wykwalifikowanego personelu oraz sprzeczne informacje.
Reklama
Obecnie na świecie ok. 15 proc. populacji, czyli ponad miliard osób, ma co najmniej jedną formę ograniczenia sprawności. Są to osoby niewidzące lub niedowidzące, niesłyszące lub niedosłyszące czy też poruszające się na wózkach. Ich liczba będzie rosła - do 2020 r. takich osób ma być 1,2 mld. To efekt m.in. starzenia się społeczeństwa. Według prognoz, do 2050 r. 21,5 proc. mieszkańców świata będzie miało co najmniej 65 lat, a ponad połowa z nich będzie miała przynajmniej jedną formę ograniczenia sprawności.

Osoby te stanowią dla branży transportowej ważną grupę klientów. Zwłaszcza w Stanach osoby starsze z pokolenia tzw. baby boomers, czyli obecnie w wieku ok. 70 lat, odpowiadają za 40 proc. wydatków i 60 proc. zamożności. Do 2050 r. wydatki osób starszych w Europie i Stanach wyniosą ponad 70 mld dolarów rocznie.

Mimo to branża transportowa wciąż jest słabo dostosowana do ich potrzeb. W raporcie "Voyage of discovery: Working towards inclusive and accessible travel for all", dostępnym na stronie Amadeusa, cały sektor otrzymał sumaryczną ocenę 6,2 punktu na 10 możliwych.

Ankietowani stwierdzili, że ułatwienia dostępu są najmniej zadowalające na stacjach kolejowych (4,9/10), a najbardziej - w hotelach i innych miejscach zakwaterowania (6,2/10). Lotniska otrzymały ocenę 5,7, a linie lotnicze - 5,6.


Największymi barierami utrudniającymi dostęp do usług w podróży jest brak dokładnych i wyczerpujących informacji oraz odpowiedniej obsługi świadczonej przez wykwalifikowanych pracowników. Okazało się również, że podróżni potrzebujący udogodnień coraz częściej oczekują, iż będą one standardem dostępnym bez dodatkowych opłat. Coraz ważniejszą rolę odgrywają też nowoczesne technologie, takie jak rozpoznawanie głosu, które zaczynają być uważane za normę.

W raporcie z badań podkreślono, że stworzenie środowiska podróży bez barier wymaga wprowadzenia wielu usprawnień. Niezbędna jest efektywna komunikacja ułatwiająca dostęp do informacji o udogodnieniach oraz odpowiednio przeszkolony, zawsze gotowy do pomocy personel, który wie, jak zająć się osobami mającymi szczególne potrzeby.

Na etapie planowania podróży największym problemem jest czytelność informacji na stronach internetowych oraz dostępność informacji o udogodnieniach w rezerwowanym środku transportu czy miejscu zakwaterowania. Dobre wykonanie stron internetowych jest tak ważne, bo aż 49 proc. ankietowanych deklaruje, że gdy rezerwują naraz transport i zakwaterowanie, robią to online. W przypadku oddzielnych rezerwacji 38 proc. ankietowanych kupuje transport online, a w przypadku zakwaterowania jest to 31 proc.

Samolot to ulubiony środek transportu osób o ograniczonej sprawności - wybiera go 36 proc. ankietowanych. To jednak nie znaczy, że lotnictwo odpowiada na wszystkie ich potrzeby. Ankietowani krytykują brak odpowiednich usług pomocy, nieodpowiednie oznakowanie terminali oraz problemy w przemieszczaniu się w terminalu. Dla wielu osób problemem jest też brak możliwości skorzystania z samodzielnej odprawy.

W przypadku podróży koleją największym problemem jest słabe oznakowanie dworców, brak koordynacji między zarządcami stacji oraz pociągów i słaba dostępność informacji. Z kolei w przypadku zakwaterowania osoby o ograniczonej sprawności narzekają na rozbieżności między informacjami w folderach a rzeczywistością oraz słabe dostosowanie pokoi, szczególnie łazienek, do ich potrzeb.


Autorzy zalecają również zacieśnienie współpracy między sektorem prywatnym i publicznym w celu zapewnienia ułatwień dostępu podróżującym, którzy tego potrzebują.

- Ułatwienia dostępu do usług turystycznych sprawią, że staną się one bardziej osiągalne nie tylko dla osób mających szczególne potrzeby. Usunięcie barier utrudniających podróżowanie, personalizacja oferty, dalsze usprawnienie obsługi klienta z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz stworzenie bardziej dostępnej infrastruktury, po której każdy bez wyjątku będzie mógł się samodzielnie poruszać, przyniesie korzyści wszystkim - komentuje Alex Luzárraga, wiceprezes ds. strategii korporacyjnej w firmie Amadeus.

fot. Dominik Sipinski, Tomasz Śniedziewski

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama


dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy