Polska osiągnęła bardzo wysoki poziom zgodności z normami ICAO w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wynoszący 99,4 proc. - informuje raport końcowy przesłany do Urzędu Lotnictwa Cywilnego po audycie ICAO w Polsce. 


" />

Audyt potwierdza zgodność Polski z normami ochrony lotnictwa

Dominik Sipiński - Profil Dominik Sipiński
20 czerwca 2017 08:20

Polska osiągnęła bardzo wysoki poziom zgodności z normami ICAO w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wynoszący 99,4 proc. - informuje raport końcowy przesłany do Urzędu Lotnictwa Cywilnego po audycie ICAO w Polsce. 


Reklama

W raporcie wyrażono uznanie dla pracowników ULC za profesjonalizm i zaangażowanie, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu i sukcesu audytu.

Audyt dotyczył zbadania poziomu zgodności polskiego nadzoru z normami ICAO w zakresie ochrony i ułatwień lotnictwa cywilnego. Został przeprowadzony w ramach Światowego Programu Audytów w zakresie Ochrony – Ciągły Proces Monitorowania (ICAO Universal Security Audit Programme - Continuous Monitoring Approach USAP-CMA).

- Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego, w tym kwestia zapewnienia ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji jest priorytetem polskiej władzy lotniczej, dlatego jesteśmy zadowoleni z wyniku audytu, który pokazuje, że wzorcowo wypełniamy międzynarodowe standardy w tym zakresie - mówi Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Założeniem Programu USAP-CMA jest promowanie ochrony i ułatwień lotnictwa cywilnego w skali globalnej poprzez stały nadzór i monitorowanie działań państw członkowskich ICAO, w celu zwiększenia zgodności z normami ICAO w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W ramach audytów sprawdzany jest poziom wdrożenia kluczowych elementów systemu nadzoru w zakresie ochrony lotnictwa oraz stopień zgodności systemu krajowego ze standardami Załącznika 17 – Ochrona oraz standardami Załącznika 9 – Ułatwienia (tylko w zakresie standardów związanych z ochroną).

Przegląd bezpieczeństwa w ramach audytu jest działaniem, poprzez które państwa członkowskie zapewniają implementację standardów, rekomendowanych praktyk oraz procedur im towarzyszących ustanawianych przez ICAO. Wypełnienie norm bezpieczeństwa przez państwo członkowskie jest istotnym wkładem w bezpieczeństwo międzynarodowych operacji lotniczych.

Ochrona i Ułatwienia tworzą spójne środowisko zapewniające bezpieczny transport lotniczy poprzez zastosowanie standardów ochrony Załącznika 17 i równoważenie ich standardami ułatwień Załącznika 9 ICAO.

Załącznik 17 zawiera normy oraz zalecone metody postępowania w zakresie ochrony międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, czyli działaniami zagrażającymi bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, jak na przykład bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, czy też wniesienie na pokład samolotu lub na teren portu lotniczego broni lub niebezpiecznego urządzenia służącego do celów przestępczych.

Załącznik 9 ICAO zobowiązuje państwo członkowskie do podjęcia wszelkich możliwych środków w zakresie ustanowienia procedur i wydania aktów prawnych likwidujących bariery administracyjne w transporcie lotniczym na szczeblu międzynarodowym, które będą zapobiegały opóźnieniom operacji lotniczych.
Ten artykuł powstał na podstawie materiałów prasowych nadesłanych do redakcji przez podmiot trzeci. Portal Pasazer.com nie bierze odpowiedzialności za merytoryczną treść artykułu, którego nie jest autorem.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama