NIK: Przepustowość Rzeszowa słabo wykorzystywana

Dominik Sipiński - Profil Dominik Sipiński
08 grudnia 2016 13:24
8 komentarzy
Choć władze województwa podkarpackiego priorytetowo traktują lotnisko w Rzeszowie, zwiększona podczas rozbudowy przepustowość jest wykorzystywana w niezadowalającym stopniu, a ruch rośnie zbyt wolno - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Reklama

- Zwiększony dzięki zakończonym inwestycjom potencjał Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" mógłby być wykorzystywany w większym stopniu niż obecnie. W szczególności dotyczy to przewozów pasażerskich, gdyż w 2015 r. przepustowość lotniska była wykorzystywana niespełna w połowie - zauważa NIK w raporcie pokontrolnym. Izba weryfikowała, czy nakłady inwestycyjne na rozbudowę lotniska przyczyniły się do zwiększenia liczby pasażerów oraz do realizacji celów założonych w strategii wieloletniej.

NIK stwierdził, że same inwestycje były zasadne i dobrze zrealizowane. Lotnisko przeprowadziło 11 z 12 założonych projektów - jedynym, który się opóźnił z powodów niezależnych od spółki była budowa nowych świateł podejścia.

Wartość tych inwestycji, zrealizowanych od 2012 r. do połowy 2015 r., wyniosła 330,7 mln zł, z czego 140,7 mln zł to środki z UE. Efektem było m.in. zwiększenie przepustowości Lotniska do 1,4 mln osób rocznie oraz wcześniejsze o trzy lata niż zakładano w Planie Generalnym uzyskanie wskaźników rezultatu, dotyczących: liczby operacji lotniczych, wielkości ruchu towarowego oraz ruchu general aviation.


- W ocenie Najwyższej Izby Kontroli inwestycje, które miały m.in. poprawić konkurencyjność oraz dostosować infrastrukturę do potrzeb linii lotniczych i pasażerów zwiększyły przepustowość portu lotniczego oraz poprawiły system bezpieczeństwa i komfort obsługi podróżnych - podkreśliła NIK.

Jednak NIK zwróciła uwagę, że wzrost ruchu pasażerskiego jest zbyt mały w stosunku do istniejącej infrastruktury, a także wolniejszy niż zakładano w planie generalnym.

- W 2015 r. przepustowość lotniska wykorzystywana była zaledwie w 46 proc. Według ekspertów granica liczby pasażerów, od której port staje się rentowny wynosi obecnie ok. 1 mln rocznie. NIK oszacowała, że Port Lotniczy taką liczbę odprawionych pasażerów może osiągnąć, w wariancie optymistycznym, w 2022 r. albo dopiero w 2025 r., podczas gdy według prognozy z Planu Generalnego powinno to nastąpić już w 2021 r. - przekazano w raporcie.

Wzrost ruchu nie doprowadził też do osiągnięcia zakładanych wyników finansowych. Według NIK lotnisko nie uzyskało planowanego poziomu przychodów ze sprzedaży, planowanego wyniku finansowego (w 2014 r. i w 2015 r.) oraz zakładanego zysku EBITDA (w 2013 r. i w 2015 r.). Przychody w 2014 r. były o ok. 25 proc. niższe od planu, a w 2015 r. - o jedną trzecią.

Wynikało to przede wszystkim z niewykonania planowanych przychodów ze sprzedaży paliwa lotniczego oraz z działalności lotniczej i pozalotniczej, mimo niższych od zakładanych kosztów działalności. Te ostatnie w 2015 r. były o ponad 20 proc. niższe od planu.

NIK zwróciła również uwagę na różne zaangażowanie dwóch wspólników spółki. O ile samorząd województwa podkarpackiego (ma 54,35 proc. akcji) traktował lotnisko jako priorytetowy element służący rozwojowi regionu, to PPL zaliczył Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" do kategorii spółek posiadających niski potencjał rozwojowy i przeznaczonych do zbycia.

- NIK pozytywnie ocenia konsekwentne działania województwa podkarpackiego na rzecz rozwoju Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka". W latach 2012-2015, poza umownym podwyższeniem kapitału spółki, objęło dodatkowo udziały o wartości 18 mln zł, aby umożliwić częściowe sfinansowanie inwestycji niezbędnych dla lotniska. Województwo podejmowało także szereg przedsięwzięć promocyjno-marketingowych na rzecz wykorzystania potencjału lotniska, pomimo tego, iż brak prawnych rozwiązań, zachęcających samorządy (np. wsparcie lub ulgi finansowe) do przejmowania pełnej odpowiedzialności za funkcjonowanie portów lotniczych - czytamy w raporcie Izby.

NIK zwraca uwagę, że lotnisko w Rzeszowie może mieć kolejne problemy związane z opóźnieniem inwestycji drogowych i kolejowych. Jeśli nie zostaną one oddana na czas, tempo wzrostu liczby pasażerów nie osiągnie zakładanych wartości.

- Istnieje ryzyko, iż nie zostaną terminowo zrealizowane dwa przedsięwzięcia: odgałęzienie linii kolejowej L71 oraz bezpośrednie połączenie Portu Lotniczego z drogą ekspresową S19 i autostradą A4. Prace na rzecz odgałęzienia linii kolejowej są w fazie wstępnej, a uzyskanie pozwolenia na budowę oraz opracowanie projektów budowlanych uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej, co może nastąpić dopiero na przełomie 2016/2017 r. Natomiast połączenie Portu z drogą ekspresową S19 i autostradą A4 planowane jest na koniec 2018 i częściowo po 2020 r. W ocenie NIK, przyspieszenie tempa realizacji tych dwóch przedsięwzięć umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" zarówno w zakresie przewozów towarowych, jak i pasażerskich - przekonuje NIK.

fot. Port Lotniczy Rzeszów
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
gość_24268 2016-12-14 09:42   
gość_24268 - Profil gość_24268
@Zed - budowa S19 nie pogorszy bo już w tym rejonie jest zbudowana i wjazd na S19 w kierunku miasta jest dobry. Problemem jest wjazd na 19 (tam jeszcze nie ma S) od północy w kierunku Lublina - tam tworzą się gigantyczne korki.
Druga sprawa to droga lotniskowa z S19 do krajowej 9 biegnąca koło lotniska i strefy przemysłowej. Teraz to jest dwu-pasmówka i sie zatyka w niektórych godzinach - to będzie rozbudowane do 4 pasów.
qwerty 2016-12-14 07:51   
qwerty - Profil qwerty
Mowa o przebudowie drogi ktora juz jestake jest za waska i skrzyzowania sa niewydolne, droga ma yc rozbudowana do 4 pasow po 2 w kazdym kierunku i nedzie laczyc ona juz istniejace zjazdy z A4 i S19. Wiec kokunikacja ekspresowka do miasta juz jest. Problem jest z dojazdem do ekspresowki. Po przebudowie droga omijac bedzie Jasionke od poludniowej strony. Natamiast od zachodniej bedzie sie laczyc z niedawno wybudowanym wezlem w Rudnej malej.
Zed 2016-12-14 06:36   
Zed - Profil Zed
Poważne pytanie do Rzeszowian. Czy budowa S19 uspraawni czy pogorszy komunikację lotniska z miastem? Z ciekawości pytam, bo nie wiem czy plany mówią o takim samym przebiegu s19, czy może innym śladem, czy będzie węzeł lotnisko itd.
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama