PAŻP przystąpiła do deklaracji Just Culture

Dominik Sipiński - Profil Dominik Sipiński
28 października 2015 11:09
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i działające w niej organizacje reprezentujące personel operacyjny (Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz Związek Zawodowy FIS), przystąpiły do Deklaracji Just Culture. W imieniu PAŻP deklarację podpisała prezes Magdalena Jaworska.
Reklama

Przygotowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Deklaracja nawiązuje do podpisanej przez komisarz ds. Transportu Violetę Bulc oraz reprezentantów środowiska lotniczego 1 października 2015 r. "European Corporate Just Culture Declaration".

Deklaracja określa szereg podstawowych zasad mających na celu zachęcenie personelu zaangażowanego w prace krytyczne dla bezpieczeństwa do zgłaszania nieprawidłowości i zdarzeń niepożądanych, bez obawy o konsekwencje.
Przedstawiciele środowisk lotniczych są zgodni, że zgłoszenia takie są najcenniejszym źródłem informacji, koniecznym do poprawy zasad dbania o bezpieczeństwo w organizacji. By zapewnić jednak, że będzie jak najwięcej takich zgłoszeń, organizacje lotnicze muszą zadbać o wdrożenie kultury sprawiedliwego traktowania, w której pracownicy są pewni, że będą traktowani fair także wtedy, kiedy zgłoszenie może dotyczyć ich działania.

Jedną z podstawowych metod ciągłej poprawy bezpieczeństwa jest ustawiczne analizowanie działania systemów, błędów i nieprawidłowości oraz dostosowywanie systemów pod ich kątem. Deklaracja potwierdza zaangażowanie i determinację P
olskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i środowisk lotniczych do rozwijania bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa. Idea Just Culture była obiektem prac w branży lotniczej przez wiele lat. To kontrolerzy ruchu lotniczego, piloci czy personel techniczny sprawiają, że podróże lotnicze to najbezpieczniejsza forma transportu. Dlatego to tak ważne, żeby otrzymywali nieustanne wsparcie i narzędzia konieczne do ciągłego rozwoju standardów bezpieczeństwa.

Obok Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i organizacji społecznych deklarację podpisały Prokuratura Generalna, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, instytucje związane z lotnictwem: Aeroklub Polski, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Rada Przedstawicieli Linii Lotniczych BARIP i inni.

Deklaracja europejska podpisana 1 października 2015 r. oraz podpisany polski dokument są spójne z istniejącymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych. Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska lotniczego do jej podpisania i promowania.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama