Bydgoszcz: Półmetek programu inwestycyjnego

4 września 2014 20:39
Port Lotniczy Bydgoszcz zmierza do zakończenia inwestycji w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko –pomorskiego na lata 2007-2013 na łączną kwotę dofinansowania ponad 54 mln zł.
Reklama

Przeprowadzone dotychczas inwestycje wpłynęły na poprawę poziomu infrastruktury lotniska, systemów bezpieczeństwa i obsługi pasażerów. Przyjęta strategia inwestycyjna jest spójna z założeniami opracowanego dla portu Planu Generalnego na lata 2014-2034 i zapewnia możliwość dalszego rozwoju lotniska pod kątem zwiększania liczby pasażerów i operacji lotniczych.

Realizowany na bydgoskim lotnisku program inwestycyjny obejmuje modernizacje strategicznych elementów lotniska m.in. remont drogi startowej, płyt postojowych i dróg kołowania, zakup nowoczesnego sprzętu handlingowego do obsługi naziemnej samolotów oraz unowocześnienie systemu elektro-świetlnego, odpowiadającego za bezpieczeństwo obsługiwanego ruchu lotniczego. Inwestycje były współfinansowane z funduszy unijnych, wartość uzyskanych dotychczas dotacji wynosi ponad 54 mln zł.

- Wszystkie inwestycje przekładają się bezpośrednio na potencjał lotniska i jakość obsługi pasażerów. Jedną z ważniejszych naszych inwestycji jest remont płyt postojowych. Pozwolił on na uzyskanie 12 w pełni funkcjonalnych miejsc postojowych dla samolotów w najbardziej popularnym kodzie C (B-737, A-320), w tym 6 w bezpośrednim sąsiedztwie terminala. Umożliwia to równoległą obsługę wielu samolotów, ale też zapewnia pasażerom krótszą drogę. W części konkursowej projektu ważny będzie remont drogi kołowania Foxtrot prowadzącej z lotniska do Wojskowych Zakładów Wlotniczych nr 2. Umożliwi to kołowanie samolotów przylatujących do zakładów i tym samym umożliwi dalszy rozwój WZL - mówi Tomasz Moraczewski, Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz.

W zaplanowanych inwestycjach konkursowych poprawiających jakość obsługi pasażerów jest także zakup ambuliftu. Jest to urządzenie służące do transportu osób niepełnosprawnych z płyty lotniska na pokład samolotu i z pokładu na płytę. Pojazd wyposażony jest w specjalny wysięgnik, który podnosi osobę na wysokość drzwi samolotu. Ponadto w projekcie konkursowym znajdzie się zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprzętu GSE oraz systemu monitoringu hałasu, remont systemu odwodnienia lotniska, czy remont dróg technicznych. Wartość dofinansowania, o jaką stara się lotnisko to 42 mln zł.

Przeprowadzone inwestycje mają spore znaczenie dla bezpieczeństwa lotniska i możliwości dalszego jego rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Jak wynika z opracowanego dla portu Planu Generalnego, w roku 2034 liczba pasażerów wzrośnie do 1 170 000, zaś liczba przeprowadzonych operacji lotniczych zwiększy się do ponad 15 000.

- Wnioski z analiz Planu Generalnego wskazują, że już w perspektywie średnio terminowej (do roku 2024) liczba odprawionych pasażerów na lotnisku podwoi się. Zapewnienie przepustowości poszczególnych elementów portu dla takiego ruchu wymaga dalszych inwestycji - dodaje Moraczewski.

Wskazane w wytycznych Planu Generalnego inwestycje na lata 2015-2020 to przede wszystkim systemy bezpieczeństwa. Wpłyną one na większą dostępność lotniska przy gorszych warunkach pogodowych m.in. poprzez system ILS, oraz zapewnią szczegółowe i aktualne informacje meteorologiczne dzięki nowoczesnemu systemowi obserwacji AWOS.

Przeprowadzone analizy wskazują, że jedną z pożądanych inwestycji będzie też wydłużenie drogi startowej lotniska do 3 000 metrów. Pozwoli to na obsługę większych samolotów przybywających zarówno do portu, jak również do WZL. Taka rozbudowa to także większy potencjał dla ruchu Cargo, który będzie możliwy dla samolotów o kodzie referencyjnym 4E.

- Rozbudowa Portu Lotniczego w Bydgoszczy jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju naszego województwa w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. Dlatego też ważna jest sprawna realizacja programu inwestycyjnego, który wykorzystując dofinansowanie unijne, wpływa na potencjał lotniska oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania pasażerów. Ponadto podkreślić należy niezwykle istotną rolę bydgoskiego portu w obsłudze lotnictwa wojskowego oraz samolotów remontowanych w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 - powiedział Edward Hartwich, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy